PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Aktualności

IV Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników"

IV Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników" dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

W imieniu organizatorów konkursu "Wielka Liga Czytelników" Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie serdecznie zaprasza uczniów z jaworznickich szkół do udziału w projekcie czytelniczym WLC.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych oraz promocja polskiej i światowej literatury młodzieżowej a także utworów patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się
w Regulaminie na stronie.

Formularz zgłoszeniowy placówki
Formularz zgłoszeniowy ucznia/dziecka

Zachęcamy jaworznickich bibliotekarzy szkolnych do przeprowadzenia konkursu w swoich placówkach.

Koordynator powiatowy WLC
PBW w Katowicach

„Moja wakacyjna praca” – wystawa prac uczestników konkursu zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy „Moja wakacyjna praca”.

Pomysłodawca konkursu - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie - już po raz drugi otrzymał nagrodę „Lidera Aktywizacji Osób Młodych” przyznawaną przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM za najlepsze praktyki instytucji rynku pracy i niestandardowe rozwiązania wspierające wejście osób młodych na rynek pracy.
Celem Konkursu było zachęcenie osób kształcących się do zaprezentowania swojej zawodowej aktywności podczas wakacji, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy, a także promocja zatrudnienia, podejmowania pierwszej pracy i działań przedsiębiorczych. Przedsięwzięcie wpisuje się przez to w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
Zadaniem uczestników Konkursu było przygotowanie pracy wykonanej w dowolnej technice: praca plastyczna, prezentacja multimedialna, zdjęcie, filmik mpeg4, przedstawiającej wykonywaną przez siebie pracę wakacyjną lub czynności mające znamiona pracy wykonywane podczas wakacji, m.in.: społecznie, charytatywnie, hobbystycznie, zarobkowo, w gospodarstwie domowym, w celu zdobywania konkretnych umiejętności.
W Konkursie mogły wziąć udział osoby uczące się w różnych typach szkół w wieku od 7 do 25 roku życia, zamieszkujące lub kształcące się na terenie miasta Jaworzna.

Wystawę można oglądać od 7 do 30 listopada 2018 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17 (II piętro),
w godzinach pracy filii.

Rozmowy o dziejach Jaworzna z Marią Leś-Runicką. Spotkanie autorskie na temat: „Działalność mieszkańców Jaworzna na rzecz odzyskania niepodległości”. 23 października 2018 r.

W związku z przypadającym w tym roku 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się spotkanie z panią Marią Leś-Runicką - jaworznickim historykiem, autorką książek: Historia Jaworzna do 1795 roku, Historia Jaworzna w XIX wieku , Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaworznie, Historia szkolnej edukacji w Jaworznie do 1945 roku oraz licznych publikacji w lokalnej prasie.

W tej szczególnej lekcji historii Polski - spotkaniu autorskim na temat: „Działalność mieszkańców Jaworzna na rzecz odzyskania niepodległości” uczestniczyli uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie.

Motto życiowe pani Marii odwołuje się do myśli Józefa Piłsudskiego : „Naród, który nie zna i nie szanuje swojej przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości, oraz nie zasługuje na przyszłość”. Autorka przedstawiła jaworznickiej młodzieży sytuację polityczną Polski od trzeciego rozbioru Polski aż do wybuchu I wojny światowej, odzyskania niepodległości i ustalenia granic II Rzeczypospolitej.

Oprawą wykładu był pokaz slajdów, przygotowany przez bibliotekarza filii panią Krystynę Jaglarz, przedstawiających dokumenty historyczne
z przełomu XIX i XX wieku – pocztówki i zdjęcia znajdujące się w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna. Przygotowano również wystawkę publikacji Marii Leś-Runickiej oraz książek o tematyce niepodległościowej pochodzących ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie

Klucz do Sukcesu - nabór do projektu
Klucz do Sukcesu w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09-2018 – 31.07.2020 r. poprzez:

wspomaganie szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
prowadzenie międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych
i przedmiotowych),
prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu wspomagania.

Projekt skierowany jest do:

pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
pracowników bibliotek pedagogicznych;
nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach TUTAJ!

Dokumenty rekrutacyjne prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz odesłanie na adres ROM-E Metis, ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice
z dopiskiem "Klucz do Sukcesu" w terminie do 15. listopada br. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów na platformach KAHOOT! i Quizizz.

Odra – Rzeka Pozytywnej Energii
2018 – Samorządowy Rok Rzeki Odry

Quiz na platformie KAHOOT!
Quiz na platformie Quizizz

Stefan Żeromski

Quiz na platformie KAHOOT!
Quiz na platformie Quizizz

„Wielka Liga Czytelników” 12 kwietnia 2018

Głównym celem projektu „Wielka Liga Czytelników” jest popularyzacja czytelnictwa dzieci i kreowanie mody na czytanie oraz promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim skierowany do uczniów klas 1-7 szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Głównymi organizatorami tegorocznej edycji projektu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Konkurs przebiega w trzech etapach. Na I etapie szkolno-bibliotecznym uczniowie szkół podstawowych czytali książki z listy konkursowej, po czym rozwiązywali przygotowane do nich testy w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Za prawidłowo rozwiązane testy uczniowie zdobywali indywidualne sprawności czytelnicze, a najlepsi przystępowali do testu kwalifikacyjnego do półfinału. Nad tym etapem konkursu czuwali koordynatorzy szkolni wyłonieni spośród nauczycieli bądź bibliotekarzy danej placówki. Po troje najlepszych czytelników na poziomie klas 1-3 i 4-7 reprezentowało następnie swoją szkołę w drużynowym półfinale powiatowym. Do finału wojewódzkiego awansowała tylko jedna drużyna z każdego powiatu, która w półfinale uzyskała najlepszy wynik z testu w tym powiecie (kl 1-3 i kl. 4-7), ale nie mniejszy niż 75 % punktów. Finał WLC zostanie przeprowadzony 24 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 9 czerwca 2018 w Katowicach podczas VII Wielkiej Zabawy Rodzinnej. Finałowi konkursu towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin, m.in. korowód postaci literackich, zabawa „Rodzina na medal”, spotkania autorskie, kiermasz książek.

Półfinały powiatowe tegorocznej edycji Wielkiej Ligi Czytelników zostały rozegrane 12 kwietnia 2018 r. - jednocześnie we wszystkich powiatach województwa śląskiego, które zgłosiły swój udział w konkursie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – Filia
w Jaworznie po raz pierwszy włączyła się w przedsięwzięcie koordynując i monitorując przebieg konkursu na etapie szkolno-bibliotecznym oraz przeprowadzając półfinał powiatowy w swojej siedzibie. Spośród jaworznickich szkół podstawowych chęć udziału w konkursie zgłosiło
7 placówek: SP 3 z Oddziałami Integracyjnymi, SP 5, SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi, SP 12, SP 15, SP 16 i SP 19. Łącznie w półfinale uczestniczyło 33 uczniów : pięć trzyosobowych drużyn w kategorii klas 1-3 i sześć drużyn w kategorii klas 4-7. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testów ze znajomości książek: Miry Jaworczakowej „Oto jest Kasia” (kl. 1-3) lub Sempé i Gościnny „Mikołajek” (kl. 4-7). Testy zawierały 100 bardzo szczegółowych pytań dotyczących treści całej książki lub jej fragmentu, dlatego wymagały od młodych czytelników nie tylko zamiłowania do czytania, ale także lub przede wszystkim umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji
i kojarzenia faktów literackich. Jaworzniccy uczniowie poradzili sobie z tym trudnym zadaniem znakomicie, o czym świadczyły wyniki testów. Wszystkie drużyny udzieliły ponad 80% prawidłowych odpowiedzi, a różnice w końcowej punktacji pomiędzy poszczególnymi szkołami były minimalne. Do etapu finałowego zakwalifikowali się:

W kategorii klas 1-3 – uczniowie SP nr 16 (zdobyli 95% punktów):
• Szymon Kałuża
• Mikołaj Przywała
• Magdalena Taraska
Koordynator szkolny - Patrycja Bartman

W kategorii klas 4-7 – uczniowie SP nr 19 (zdobyli 99% punktów):
• Joanna Golonek
• Aleksander Jóźwik
• Nadia Pieczara
Koordynator szkolny - Małgorzata Chudzikiewicz.

Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie półfinałowym konkursu otrzymali od organizatora dyplomy za udział.
Dla uczestników półfinału pracownicy PBW w Katowicach – Filia w Jaworznie przygotowali ponadto liczne niespodzianki: wystawę beletrystyki dziecięcej, słodki poczęstunek, projekcję filmu animowanego oraz książki dla dzieci i młodzieży podarowane uczniom w ramach akcji bookcrossingowej.
Bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Wielkiej Ligi Czytelników oraz składają podziękowania koordynatorom szkolnym za znakomite przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Trzymamy kciuki za naszych młodych pasjonatów książek w turnieju finałowym!


„Wojna oczami dziecka – wspomnienia naocznego świadka” Inna lekcja historii z Alicją Dudek w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie

W maju obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasło promujące tegoroczny Tydzień Bibliotek brzmi „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Hasło to zaproponował Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu.
W dosłownym znaczeniu słowo „dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 9 maja 2018r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Jaworznie odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Dudek – gościem specjalnym, poetką, rodowitą jaworznianką.
Pani Alicja Dudek w spotkaniu „Wojna oczami dziecka – wspomnienia naocznego świadka” opowiada o swoim dzieciństwie. Przygodę z pisaniem zaczęła w czasie wojny, gdy nie było dostępu do książek. Jako siedmioletnia dziewczynka wymyślała bajki dla młodszego trzyletniego brata
i dwuletniej kuzynki. Wojna widziana oczami dziecka jest zupełnie inna niż ta, którą przedstawia dorosły. Doświadczenia wojny wpływają na psychikę, pozostawiają ślad, który poetka stara się oddać w swojej twórczości.
W niezwykłej lekcji historii uczestniczyli uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej nr 18 oraz klasy VII Szkoły Podstawowej nr 20, którzy dowiedzieli się, że mimo przeżyć wojennych można tworzyć poezję i widzieć świat w nieco innych barwach. Pani Alicja Dudek swoje wspomnienia, bardzo oszczędne w emocjach, ujęte w prostych, żołnierskich - chciałoby się rzec słowach, zdecydowała się spisać w swoich wierszach. Utwór „Dni Września 1939r.” doskonale ilustruje strach i ból związane z codziennością okupacyjną. Autorka wspomina, że powstał on kilkanaście lat po wojnie, podobnie jak wiersz „Tamte dni” oraz „Partyzanckie noce”. Wiersz „Minuta ciszy” powstał jako uczczenie 1 września 1945 roku - Dnia Pamięci Poległych.
Na zakończenie spotkania poetka zaprezentowała autentyczne eksponaty z czasów wojny: serwety, które haftowała będąc dzieckiem oraz łyżkę adiunkta Petro jako dowody tej wspaniałej lekcji historii. Uczniowie w podziękowaniu za wykład z historii, naukę empatii oraz wprowadzenie w klimat tamtych czasów obdarowali Panią Alicję Dudek upominkiem oraz kwiatami.

"CZYTANIE USZCZĘŚLIWIA" - Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w PBW - Filia w Jaworznie

"Czytanie uszczęśliwia" – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, które ustanowione zostało w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Święto narodziło sie w Katalonii, a jego data 23.04 jest symboliczna dla literatury światowej: w ten dzień zmarli wybitni pisarze Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii w 1926 roku, a jego pomysłodawcą był wydawca Vicente Clavel Andres. W Katalonii Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest świętem narodowym, jako dzień jej patrona – świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Bibliotece Pedagogicznej można obejrzeć wystawę komiksów wykonanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie. Wystawa powstała dzięki inicjatywie nauczyciela języka polskiego pani Mirosławy Maślisz
i nauczyciela bibliotekarza pani Justyny Gnyp. Łącznie zostało zaprezentowanych 31 prac uczniów klas czwartych zaprojektowanych w oparciu o lektury: “Calineczka”, “O rybaku i złotej rybce”, “Kopciuszek”, “O szewczyku”, “Dziewczynka z zapałkami”.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w okresie od 23.04. – 11.05.2018r.

Sama nazwa komiks to splszczenie amerykańskiego comic strip, które jest połączeniem słowa "komiczny" oraz "pasek". Słowo to łączy komiks
z humorem. Do najpopularniejszych zagranicznych komiksów należą: "Superman, Asteriks i Obeliks, Lucky Luke. Najważniejsze tytuły polskich komiksów: Tytus Romek i A Tomek, 120 przygód Koziołka Matołka oraz Kajko i Kokosz – który został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w 2017 roku uznany pierwszy raz w historii polskiego szkolnictwa jako lektura szkolna.

Uczniowie po obejrzeniu prac uczestniczyli w lekcji bibliotecznej "Comic strip – kolorowe zeszyty, komiks, manga" w której została zaprezentowana w formie power poind prezentacja dotyczącej historii komiksu. Komiks jest intelektualnie łatwiejszą formą interpretowania lektury, fabuła, szybkość akcji oraz humor pozwalają na wpajanie szacunku do słowa drukowanego. Czytanie komiksu zaspakaja potrzebę poznania świata i jednocześnie pozwala na relaks i odprężenie.


Co łączy elektrykę z informatyką? Czyli o programowaniu inteligentnych urządzeń. Konferencja Nowych Technologii w PBW w Katowicach – Filia w Jaworznie 7.04.2018

W dniu 7.04.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach -Filia w Jaworznie odbyła I Konferencja Nowych Technologii połączona z warsztatami elektryczno-informatycznymi, podczas których w sposób praktyczny omówione zostały następujące zagadnienia:
- nowoczesne techniki sterowania i budowa inteligentnych urządzeń na bazie sterowania produktami Siemens;
- Internet rzeczy IoT – czyli tworzenie i programowanie inteligentnych budynków w środowisku rzeczywistym, jak i symulacyjnym.
Jej uczestnicy mogli przekonać się o tym, co łączy elektrykę z informatyką, zwłaszcza w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Organizatorami warsztatów byli: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Stowarzyszenie Jaworznickiej Grupy Użytkowników Linuksa ,,JLUG'' oraz Wydawnictwo Informatyczne ITSTART z Piekar Śląskich.

Czytelnia biblioteki wypełniła się po brzegi osobami , głównie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanymi nowymi technologiami, jak również zapisaniem się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tzw. KKZ w CKZiU w Jaworznie, w szczególności „Nowoczesny elektryk
- o specjalizacji Komputerowe systemy informatyki”.
Po konferencji odbyło się uroczyste wręczenie uczestnikom KKZ międzynarodowych certyfikatów CISCO potwierdzających wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Uczestnicy mieli możliwość zapisania się na nowe kursy KKZ, SEP
z możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz międzynarodowych certyfikatów IT ESSENTIALS, ROUTING&SWITCHING LINUX, PYTHON, C++ .
Konferencja odbyła się w obecności: Dyrektor CKZiU - pani Simony Smugowskiej wraz z wicedyrektorem ds. kształcenia ustawicznego
i doradztwa zawodowego- panią Bożeną Czerwiec i doradcą zawodowym CKZiU -panią Teresą Mulką-Łuszcz oraz w obecności przedstawicieli „JLUG” I Wydawnictwa ITSTART, panów: Tomasza Marca, Marka Smyczka, Arkadiusza Greli i Marcina Kaima. W warsztatach informatyczno- elektrycznych uczestniczyło prawie 60 osób.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie inicjatywą organizatorzy zapowiedzieli już kolejną konferencję połączoną z warsztatami, która odbędzie się w jaworznickiej filii PBW w maju i poświęcona zostanie technikom przyrostowym w druku 3D i nowym mediom.
Serdecznie zapraszamy!
Projekt szkoleniowy EBP SBP z firmą Microsoft - dla nauczycieli bibliotekarzy

Szukasz inspiracji do prowadzonych przez siebie zajęć i chcesz poznać miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo materiałów zarówno w języku polskim jak i angielskim? Chcesz być na czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w pracy osobistej i z uczniami? Może chcesz się dowiedzieć, jak uruchomić usługę w swojej szkole/placówce? To webinarium jest dla Ciebie!

Serwis EBP SBP wspólnie z firmą Microsoft zamierza prowadzić darmowy projekt szkoleniowy realizowany on-line.

Ankieta i informacje szczegółowe


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów na platformach KAHOOT! i Quizizz.

Historia praw kobiet w Polsce - 2018 – Rok Praw Kobiet
(w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Quiz na platformie KAHOOT!
Quiz na platformie Quizizz

SPOTKANIE INAUGURACYJNE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA JAWORZNICKICH NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY W ROKU SZKOLNY2017/2018 16.10.2017r

W dniu 16 października 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Uczestniczyło w nim 20 bibliotekarzy
z 12 szkół podstawowych i 4 szkół ponadgimnazjalnych.
Bibliotekarze szkolni zostali zapoznani z kierunkami realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2017/2018, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104). Zwrócono uwagę na rolę biblioteki szkolnej w promowaniu postaw czytelniczych oraz na jej organizację i zadania w ramach współpracy
z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami.
Omówiono również dotychczasowe efekty realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie wzbogacania księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzrostu czytelnictwa wśród uczniów. Ponadto zaprezentowano kalendarium rocznic i wydarzeń literackich w roku szkolnym 2017/2018 oraz tytuły książek, na które warto zwrócić uwagę młodego czytelnika.
W dalszej części spotkania przedstawiono propozycje tematów szkoleń oraz harmonogram pracy sieci w bieżącym roku szkolnym. Zaplanowano 4-5 spotkań (poniedziałki, godz. 15.30), które odbywać się będą w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie w okresie: październik 2017–czerwiec 2018r. Spotkanie przygotowały: Joanna Wypart i Barbara Kucharska.

"Od fal Bałtyku po szczyty Tatr" – spotkanie autorskie z Alicją Dudek w PBW – Filia Jaworzno 10.10.2017r

W dniu 10.10.2017r. odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Dudek – poetką, rodowitą jaworznianką, autorką ponad tysiąca wierszy znaną
z tomików między innymi: "Twoje imię matko śpiewam", "Liście na wietrze", "Szkatuła pamięci".

Pani Alicja Dudek zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie na niezwykłą wędrówkę: bez biletu, pojazdu, bagażu.
Zaproszeni młodzi goście uczestniczyli bardzo aktywnie w spotkaniu, słuchali z ogromną uwagą wierszy autorki o odwiedzanych przez nią miejscowościach Polski: Wisełka, Ciechocinek, Gdańsk, Krynica, Cieszyn, Kraków, Rabka, Wygiełzów, Zawoja, Jaworzno oraz walorach przyrodniczych Tatr i Bałtyku. W tej wędrówce zapisane zostały przeżycia, uczucia, wspomnienia autorki. Na koniec spotkania młodzież otrzymała kserokopię wiersza autorki "Moje miasto III" ze zbioru wierszy o Jaworznie "Moje Miasto", Jaworzno 2016r.

Uczniowie podziękowali pani Alicji Dudek za możliwość udziału w literackim spotkaniu wręczając wrzosiec – symbol jesieni.

Wesele w Bibliotece Pedagogicznej 7.09.2017

Nauczyciele bibliotekarze jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie czytając „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
W imprezie czytelniczej, która odbyła się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli uczniowie klasy I o profilu humanistycznym z I LO oraz uczniowie klas I i II z III LO, a także - nauczyciele wiedzy o kulturze, bibliotekarze szkolni i poloniści. Łącznie w Narodowym Czytaniu Wesela wzięło w tym roku udział ponad 60 osób. Zaprezentowano montaż filmowo-literacki, w którym fragmenty ekranizacji dramatu przeplatały się
z czytaniem fragmentów książki. Panie bibliotekarki, ubrane w kolorowe regionalne chusty, wcieliły się w postaci kluczowych bohaterów Wesela: Panny Młodej, Pana Młodego, Poety oraz Gospodarza. Interpretacji tekstu utworu podjęli się również zaproszeni na spotkanie uczniowie III LO, którzy z wielkim zapałem i przejęciem odgrywali wybrane przez siebie sceny dramatu. Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz Wesela mógł opieczętować swoją książkę okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną edycję Narodowego Czytania, ufundowaną przez Kancelarię Prezydenta RP dla oficjalnych organizatorów akcji. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wystawę pt. Śladami Wyspiańskiego po Krakowie – prezentującą miejsca w Krakowie, gdzie żył i tworzył Wyspiański oraz wystawę poświęconą Weselu. Obie ekspozycje można oglądać w lokalu Biblioteki Pedagogicznej (Rynek Główny 17, II piętro) do końca września w godzinach pracy filii. Dla miłośników komputerowych quizów, uczniów chcących sprawdzić swoją wiedzę, przygotowano na platformach Kahoot! i Quizizz testy: Stanisław Wyspiański oraz „Wesele”, dostępne online poprzez stronę internetową biblioteki.


Konferencja informacyjno-szkoleniowa – Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017 – RODN „WOM” w Katowicach 30.08.2017

W związku z wdrażaną od roku szkolnego 2017/2018 reformą systemu oświaty, w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017. Szkolenia przeprowadziła pani Renata Chmielewska konsultant RODN „WOM” w Katowicach. Omówiono m.in. podstawowe założenia, filozofię zmian, kierunki działania oraz różnice programowe odnoszace się do wprowadzania reformy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
W spotkaniach wzięło udział 110 nauczycieli z jaworznickich placówek oświatowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach
do korzystania z oferty quizów dotyczących "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański - szybki quiz
Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz

"Wesele" - Stanisław Wyspiański
Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz

Ankieta dla czytelników dotycząca strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.

Szanowni Państwo, celem naszej ankiety jest ocena użyteczności strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej, a także poznanie Państwa opinii i oczekiwań, dotyczących funkcjonalności i atrakcyjności strony internetowej biblioteki. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki zostaną uwzględnione przy modernizacji strony. Serdecznie prosimy o jej wypełnienie.

Kliknij TUTAJ!


KAHOOT!

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów.
Można korzystać z nich bez posiadania konta na Kahoot.it oraz bez logowania.

Oferta oraz instrukcja korzystania z quizów TUTAJ!

IBUK Libra – PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zaprasza do korzystania z wybranych publikacji w IBUK Libra. Zapraszamy czytelników dologo Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie po odbiór indywidualnego kodu PIN.

Zalety:

1.Książki w języku polskim.
2.Dostęp online 24/7 z dowolnego miejsca.
3.Możliwość zaawansowanej pracy z tekstem.
4.Skorzystaj z szybkiego podglądu treści:
  • Interaktywna nawigacja po rozdziałach.
  • Wyszukiwanie wewnątrztekstowe.
5.Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem,
  • Dodawaj zakładki i rób notatki bezpośrednio w książce,
  • Wyszukuj słowa i frazy w tekście,
  • Taguj ważne fragmenty i zakreślaj kolorami,
  • Sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach.

Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu!

Jak korzystać?

  • Odbierz w Bibliotece Pedagogicznej indywidualny kod PIN.
  • Zaloguj się na www.libra.ibuk.pl
  • Wprowadź otrzymany kod PIN,
  • Znajdź książkę, której potrzebujesz,
  • Czytaj, gdzie chcesz i jak chcesz (komputer, laptop, tablet).

Instrukcje

Libra - Pomoc
Jak dodawać kod PIN - Instrukcja

  

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY JAWORZNICKICH SZKÓŁ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Jaworznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w sieci współpracy
i samokształcenia dla bibliotekarzy jaworznickich szkół. Prosimy zainteresowanych nauczycieli o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


RUCH BOOKCROSSINGOWY W BIBLIOTECE

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza Czytelników do uczestnictwa w akcji bookcrossingowej w naszej placówce.

Polega ona na zostawianiu książek w miejscach publicznych bądź specjalnie w tym celu przygotowanych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W naszej bibliotece istnieje oficjalna półka bookcrossingowa zarejestrowana
w internetowej bazie półek na stronie www.bookcrossing.pl

Naszym celem jest pozyskiwanie oprócz beletrystyki, przede wszystkim literatury o charakterze naukowym i popularnonaukowym (podręczniki akademickie i szkolne, poradniki, skrypty, wydawnictwa edukacyjne), przydatnej studentom i wkraczającym do zawodu młodym nauczycielom.

Każda książka pozostawiona na półce zostaje zarejestrowana na stronie internetowej ruchu bookcrossingowego tworząc ogólnopolski wirtualny księgozbiór. Dzięki temu, posługując się serwisem internetowym, w którym zamieszczona jest baza półek, można odszukać dowolny „uwolniony” wolumin.

Zapraszamy do odwiedzenia i wzbogacenia naszej półki o przydatne innym czytelnikom książki!

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

 


Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 18.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także