PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Aktualności

Co łączy elektrykę z informatyką? Czyli o programowaniu inteligentnych urządzeń. Konferencja Nowych Technologii w PBW w Katowicach – Filia w Jaworznie 7.04.2018

W dniu 7.04.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach -Filia w Jaworznie odbyła I Konferencja Nowych Technologii połączona z warsztatami elektryczno-informatycznymi, podczas których w sposób praktyczny omówione zostały następujące zagadnienia:
- nowoczesne techniki sterowania i budowa inteligentnych urządzeń na bazie sterowania produktami Siemens;
- Internet rzeczy IoT – czyli tworzenie i programowanie inteligentnych budynków w środowisku rzeczywistym, jak i symulacyjnym.
Jej uczestnicy mogli przekonać się o tym, co łączy elektrykę z informatyką, zwłaszcza w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Organizatorami warsztatów byli: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Stowarzyszenie Jaworznickiej Grupy Użytkowników Linuksa ,,JLUG'' oraz Wydawnictwo Informatyczne ITSTART z Piekar Śląskich.

Czytelnia biblioteki wypełniła się po brzegi osobami , głównie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanymi nowymi technologiami, jak również zapisaniem się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tzw. KKZ w CKZiU w Jaworznie, w szczególności „Nowoczesny elektryk
- o specjalizacji Komputerowe systemy informatyki”.
Po konferencji odbyło się uroczyste wręczenie uczestnikom KKZ międzynarodowych certyfikatów CISCO potwierdzających wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Uczestnicy mieli możliwość zapisania się na nowe kursy KKZ, SEP
z możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz międzynarodowych certyfikatów IT ESSENTIALS, ROUTING&SWITCHING LINUX, PYTHON, C++ .
Konferencja odbyła się w obecności: Dyrektor CKZiU - pani Simony Smugowskiej wraz z wicedyrektorem ds. kształcenia ustawicznego
i doradztwa zawodowego- panią Bożeną Czerwiec i doradcą zawodowym CKZiU -panią Teresą Mulką-Łuszcz oraz w obecności przedstawicieli „JLUG” I Wydawnictwa ITSTART, panów: Tomasza Marca, Marka Smyczka, Arkadiusza Greli i Marcina Kaima. W warsztatach informatyczno- elektrycznych uczestniczyło prawie 60 osób.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie inicjatywą organizatorzy zapowiedzieli już kolejną konferencję połączoną z warsztatami, która odbędzie się w jaworznickiej filii PBW w maju i poświęcona zostanie technikom przyrostowym w druku 3D i nowym mediom.
Serdecznie zapraszamy!


Projekt szkoleniowy EBP SBP z firmą Microsoft - dla nauczycieli bibliotekarzy

Szukasz inspiracji do prowadzonych przez siebie zajęć i chcesz poznać miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo materiałów zarówno w języku polskim jak i angielskim? Chcesz być na czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w pracy osobistej i z uczniami? Może chcesz się dowiedzieć, jak uruchomić usługę w swojej szkole/placówce? To webinarium jest dla Ciebie!

Serwis EBP SBP wspólnie z firmą Microsoft zamierza prowadzić darmowy projekt szkoleniowy realizowany on-line.

Ankieta i informacje szczegółowe


PÓŁFINAŁ WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Jaworznie informuje, że PÓŁFINAŁ WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 12.00 w lokalu PBW, Filia w Jaworznie, Rynek Główny 17, II piętro.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie składu drużyn do poniedziałku 9 kwietnia 2018 telefonicznie (32) 616-26-95 lub mailowo.

Zapraszamy uczestników wraz z koordynatorami szkolnymi do udziału w Półfinale WLC!

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów na platformach KAHOOT! i Quizizz.

Historia praw kobiet w Polsce - 2018 – Rok Praw Kobiet
(w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Quiz na platformie KAHOOT!
Quiz na platformie Quizizz

Międzyprzedszkolny Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” - Wystawa pokonkursowa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie zaprasza na wystawę prac laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie.

Wystawę można oglądać w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej do końca stycznia 2018r.

Serdecznie zapraszamy.

IBUK LIBRA

Szanowni Czytelnicy,
w związku z dołączeniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie do naszych zasobów na platformie IBUK Libra, powiększyła się liczba płatnych oraz darmowych publikacji, do których mają Państwo dostęp. Ponadto nasza nazwa na platformie brzmi obecnie "Śląskie Biblioteki Pedagogiczne". Pozostałe zasady korzystania pozostają bez zmian.

Zapraszamy.

BEZPŁATNE WARSZTATY INFORMATYCZNE

W dniu 02.12.2017 r o godzinie 9.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Jaworznie odbędą się bezpłatne warsztaty informatyczne.

Przedstawiciele firmy NOVABUD sp. z o.o. Bartłomiej Cichocki i Piotr Piwowara, zajmują się technikami światłowodowymi i obecnie świadczą swoje usługi w całej południowej Polsce. Panowie przeprowadzą warsztaty informatyczne. Tematyka warsztatów dotyczą zapoznania się
z najnowszymi na współczesnym rynku technikami łączenia światłowodów, a także możliwości ich testowania i wdrażania w codzienne życie.
Spotkanie przygotowuje Stowarzyszenie JLUG (Tomasz Marzec), Marek Smyczek (Wydawnictwo ITstart),, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkia im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Jaworznie

Quizizz - klasowy turniej wiedzy. - bezpłatne warsztaty dla nauczycieli


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty komputerowe
Quizizz – klasowy turniej wiedzy”, które odbędą się 18 października 2017 roku w siedzibie biblioteki w Katowicach (ul. Wyszyńskiego 7),
w godzinach 10.00 - 11.30.

Szczegółowe informacje

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Jaworznie


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadpodstawowych w Jaworznie do udziału w Konkursie na projekt graficzny LOGO PBW w Katowicach Filia w Jaworznie.

Celem konkursu jest: wyłonienie znaku graficznego-logo, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym)
PBW w Katowicach Filia w Jaworznie, zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej oraz popularyzacja biblioteki w lokalnym środowisku.

Pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Rynek Gł.17, II piętro.

Termin składania prac upływa 15.11.2017 r.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia do pobrania TUTAJ!

Seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek" - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli polonistów do udziału w bezpłatnym seminarium, które jest realizowane w ramach projektu "Książka na piątkę, znakomity początek". / Szczegółowe informacje /

SPOTKANIE INAUGURACYJNE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA JAWORZNICKICH NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY W ROKU SZKOLNY2017/2018 16.10.2017r

W dniu 16 października 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Uczestniczyło w nim 20 bibliotekarzy
z 12 szkół podstawowych i 4 szkół ponadgimnazjalnych.
Bibliotekarze szkolni zostali zapoznani z kierunkami realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2017/2018, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104). Zwrócono uwagę na rolę biblioteki szkolnej w promowaniu postaw czytelniczych oraz na jej organizację i zadania w ramach współpracy
z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami.
Omówiono również dotychczasowe efekty realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie wzbogacania księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzrostu czytelnictwa wśród uczniów. Ponadto zaprezentowano kalendarium rocznic i wydarzeń literackich w roku szkolnym 2017/2018 oraz tytuły książek, na które warto zwrócić uwagę młodego czytelnika.
W dalszej części spotkania przedstawiono propozycje tematów szkoleń oraz harmonogram pracy sieci w bieżącym roku szkolnym. Zaplanowano 4-5 spotkań (poniedziałki, godz. 15.30), które odbywać się będą w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie w okresie: październik 2017–czerwiec 2018r. Spotkanie przygotowały: Joanna Wypart i Barbara Kucharska.

"Od fal Bałtyku po szczyty Tatr" – spotkanie autorskie z Alicją Dudek w PBW – Filia Jaworzno 10.10.2017r

W dniu 10.10.2017r. odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Dudek – poetką, rodowitą jaworznianką, autorką ponad tysiąca wierszy znaną
z tomików między innymi: "Twoje imię matko śpiewam", "Liście na wietrze", "Szkatuła pamięci".

Pani Alicja Dudek zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie na niezwykłą wędrówkę: bez biletu, pojazdu, bagażu.
Zaproszeni młodzi goście uczestniczyli bardzo aktywnie w spotkaniu, słuchali z ogromną uwagą wierszy autorki o odwiedzanych przez nią miejscowościach Polski: Wisełka, Ciechocinek, Gdańsk, Krynica, Cieszyn, Kraków, Rabka, Wygiełzów, Zawoja, Jaworzno oraz walorach przyrodniczych Tatr i Bałtyku. W tej wędrówce zapisane zostały przeżycia, uczucia, wspomnienia autorki. Na koniec spotkania młodzież otrzymała kserokopię wiersza autorki "Moje miasto III" ze zbioru wierszy o Jaworznie "Moje Miasto", Jaworzno 2016r.

Uczniowie podziękowali pani Alicji Dudek za możliwość udziału w literackim spotkaniu wręczając wrzosiec – symbol jesieni.

Wesele w Bibliotece Pedagogicznej 7.09.2017

Nauczyciele bibliotekarze jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie czytając „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
W imprezie czytelniczej, która odbyła się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli uczniowie klasy I o profilu humanistycznym z I LO oraz uczniowie klas I i II z III LO, a także - nauczyciele wiedzy o kulturze, bibliotekarze szkolni i poloniści. Łącznie w Narodowym Czytaniu Wesela wzięło w tym roku udział ponad 60 osób. Zaprezentowano montaż filmowo-literacki, w którym fragmenty ekranizacji dramatu przeplatały się
z czytaniem fragmentów książki. Panie bibliotekarki, ubrane w kolorowe regionalne chusty, wcieliły się w postaci kluczowych bohaterów Wesela: Panny Młodej, Pana Młodego, Poety oraz Gospodarza. Interpretacji tekstu utworu podjęli się również zaproszeni na spotkanie uczniowie III LO, którzy z wielkim zapałem i przejęciem odgrywali wybrane przez siebie sceny dramatu. Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz Wesela mógł opieczętować swoją książkę okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną edycję Narodowego Czytania, ufundowaną przez Kancelarię Prezydenta RP dla oficjalnych organizatorów akcji. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wystawę pt. Śladami Wyspiańskiego po Krakowie – prezentującą miejsca w Krakowie, gdzie żył i tworzył Wyspiański oraz wystawę poświęconą Weselu. Obie ekspozycje można oglądać w lokalu Biblioteki Pedagogicznej (Rynek Główny 17, II piętro) do końca września w godzinach pracy filii. Dla miłośników komputerowych quizów, uczniów chcących sprawdzić swoją wiedzę, przygotowano na platformach Kahoot! i Quizizz testy: Stanisław Wyspiański oraz „Wesele”, dostępne online poprzez stronę internetową biblioteki.


Konferencja informacyjno-szkoleniowa – Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017 – RODN „WOM” w Katowicach 30.08.2017

W związku z wdrażaną od roku szkolnego 2017/2018 reformą systemu oświaty, w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017. Szkolenia przeprowadziła pani Renata Chmielewska konsultant RODN „WOM” w Katowicach. Omówiono m.in. podstawowe założenia, filozofię zmian, kierunki działania oraz różnice programowe odnoszace się do wprowadzania reformy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
W spotkaniach wzięło udział 110 nauczycieli z jaworznickich placówek oświatowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach
do korzystania z oferty quizów dotyczących "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański - szybki quiz
Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz

"Wesele" - Stanisław Wyspiański
Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz

„Książka Artystyczna” – Pokonkursowa wystawa prac uczniów ZSO w Jaworznie

W okresie wakacji w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie prezentowana jest niecodzienna wystawa prac wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie w ramach konkursu plastycznego pt. „Książka Artystyczna”. Pomysłodawczyniami konkursu stanowiącego projekt autorski są pani Ewa Wieczorek – nauczyciel plastyki i techniki oraz pani Halina Sokulska – polonista i nauczyciel wiedzy o kulturze.
Książka artystyczna najczęściej jest definiowana jako dzieło, które odzwierciedla wszystkie awangardowe nuty współczesnej sztuki i literatury. Jest to unikalna książka – eksperyment, która łączy formę, tekst, grafikę/ilustrację oraz obraz, wykonana z jednego lub różnorodnych tworzyw. Często książka artystyczna składa się z cyklu obrazów lub kolaży oprawionych w jeden tom.

Celem konkursu było kreatywne podejście do tworzenia książek artystycznych poprzez zastosowanie przez uczniów niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz różnorodnych materiałów takich jak: drut, drewno, masa solna, bibuła, suszone liście i kwiaty, filc, szyszki, a nawet plastikowe wiaderko. Temat zainspirował wyobraźnię uczniów do wykreowania niepowtarzalnych projektów książki.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.Zajęcia informatyczne dla osób niesłyszących 3.06.2017

W dniu 3 czerwca 2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach odbyły się warsztaty dedykowane dla osób niesłyszących oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu obecni byli tłumacze języka migowego.
Przybyłych gości, wśród których byli między innymi uczniowie i nauczyciele studium informatycznego dla osób niesłyszących z Krakowa, przywitał pan Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, nauczyciel CKZiU w Jaworznie, współorganizator wydarzenia.

Zebrani mogli wysłuchać wystąpienia pana Marka Smyczka, trenera i nauczyciela, który opowiadał o zaletach CISCO Networking Academy.
W dalszej, praktycznej części spotkania, pan Tomasz Marzec przedstawił sposoby publikacji i pozycjonowania aplikacji w sklepie Play, zaś pan Bartek Stolarek, programista, zaprezentował możliwości programu Android Studio.
Dla uczestników warsztatów zostało przygotowanych 7 stanowisk komputerowych, przy których uczniowie dziennych szkół informatycznych mogli razem z osobami niesłyszącymi napisać aplikację.

Obsługę informatyczną spotkania zapewnili uczniowie i słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie: Hubert Kuczmierczyk, Wojciech Guja, Mateusz Kita, Kamil Ostrowski i Magdalena Śliwa. W szkoleniu, które odbyło się w ramach cyklu pt. Kreatywna Technologia wzięło udział 25 osób.


Spotkanie sieci współpracy jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy 29.05.2017


W dniu 29.05.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się piąte, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie nauczycieli bibliotekarzy – uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Jego tematem była popularyzacja czytelnictwa metodą booktalking. Szkolenie przeprowadziła pani Barbara Kucharska – nauczyciel bibliotekarz PBW – Filii w Jaworznie.
Booktalking, nazywany także „gawędami o książkach”, to krótkie zareklamowanie książki, łączące elementy streszczenia i recenzji, w taki sposób, by słuchacze chcieli po nią sięgnąć. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.

Podczas spotkania jaworzniccy bibliotekarze szkolni poznali style booktalkingu oraz podstawowe zasady tworzenia i prezentacji gawęd. Dowiedzieli się jakie są skuteczne metody wzbudzenia zainteresowania uczniów tą formą reklamy i promocji książki, a także czego należy unikać przygotowując gawędę.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w sieci współpracy w roku szkolnym 2016/2017. Uczestnicy sieci wyrazili chęć kontynuacji spotkań w Bibliotece Pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym.

Strofy dla każdej mamy – Spotkanie z Alicją Dudek w Bibliotece Pedagogicznej

"Mojej matce" Alicja Dudek

W tym dniu majowym
wszystkie kwiaty wiosny
tęczę kolorową
motyle obłoków
jasność słońca
gwiazdę
w nocy mroku
dla Ciebie – Mamo.


"Strofy dla każdej mamy" – pod takim hasłem odbyło się 24 maja w Bibliotece Pedagogicznej spotkanie literackie z Alicją Dudek, jaworznicką poetką, zorganizowane z okazji Dnia Mamy- najpiękniejszego święta w roku. Dzień ten ustanowiony został po to, aby chociaż raz w roku ludzie zdali sobie sprawę a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie.

Dzień Matki obchodzi się bowiem w 158 krajach - w różnym czasie w zależności od kraju. Historia Dnia Matki w Polsce związana jest
z Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu Dzień Matki jest w Polsce obchodzony co roku 26 maja.

W spotkaniu zorganizowanym w Bibliotece Pedagogicznej uczestniczyły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy kościele św. Wojciecha
w Jaworznie wraz z opiekunami. Wysłuchały one wierszy z tomiku "Twoje imię matko śpiewam" zaprezentowanych przez Panią Alicję Dudek.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał laurkę z wierszem oraz autografem poetki.

Prawo autorskie w szkolnictwie – wykład dla nauczycieli bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek 2017 15.05.2017

Z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w tym roku pod hasłem: "Biblioteka. Oczywiście!" w PBW– Filia w Jaworznie w dniu 15 maja 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat: "Prawo autorskie w szkolnictwie. Otwarte Zasoby Edukacyjne".

Wykład na temat prawa autorskiego w szkole wygłosił pan Marek Smyczek – instruktor Akademii CISCO, autor i redaktor książek z dziedziny informatyki. Prowadzący omówił podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego m.in. zasady korzystania z utworów (książek, artykułów, filmów, muzyki, programów komputerowych), ich rozpowszechniania i zwielokrotniania dla celów dydaktycznych w warunkach szkolnych. Przedstawił konkretne przykłady ochrony praw autorskich m.in. przy tworzeniu strony internetowej placówki oświatowej czy też organizacji imprez szkolnych. Część wykładu poświęcił omówieniu ochrony wizerunku przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

W drugiej części szkolenia pan Tomasz Marzec – nauczyciel przedmiotów informatycznych, prezes Stowarzyszenia Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa (JLUG) przedstawił temat otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) i możliwości ich wykorzystania w nauczaniu. Omówił rodzaje wolnych licencji Creative Commons (CC), na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi, bowiem zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia obejrzeli krótkie filmy instruktażowe na temat ochrony praw autorskich oraz publikacji twórczości na prawach wolnej licencji. W czytelni biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek prezentowana była wystawa książek i planszy edukacyjnych dotyczących poruszanych zagadnień.


Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie 11.05.2017

W nawiązaniu do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek “Biblioteka. Oczywiście!" PBW – Filia w Jaworznie przygotowała imprezę czytelniczą dla dzieci w młodszym wieku szkolnym pt. "Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem". Jej uczestnikami byli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie. Spotkanie, ktorego założeniem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez ciekawe formy obcowania z książką, przeprowadzili bliotekarze filii: Barbara Kucharska i Joanna Wypart. Dla uatrakcyjnienia wydarzenia przygotowano w bibliotece wystawkę pluszowych maskotek - mieszkańców Stumilowego Lasu oraz książek i innych wydawnictw, których bohaterem jest Kubuś Puchatek.

W trakcie imprezy, która odbyła się 11 maja 2017 r., dzieci poznały głównych bohaterów "Kubusia Puchatka" Aleksandra Alana Milne oraz ciekawostki na temat okoliczności powstania książki. Uczniowie wysłuchali wierszy i rymowanek o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach, po czym odgadywali zagadki literackie dotyczące bohaterów książki. Następnie bibliotekarze przeczytali dzieciom jedno z opowiadań o Kubusiu, pochodzące z lektury “Kubuś Puchatek” w tłumaczeniu Ireny Tuwim, a także fragment książki, która ukazała się w 2017 r. pt. “Nowe przygody Kubusia Puchatka czyli cały rok z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie”, będącej kontynuacją klasycznej wersji historii misia, napisanej przez współczesnych autorów. Kolejne atrakcje, jakie czekały na uczestników spotkania, to prezentacja multimedialna ilustrująca tematykę imprezy oraz projekcja filmu animowanego pt. “Kubusiowe przygódki – Balonik i pszczoły”.

Na pożegnanie, na pamiątkę wizyty w Bibliotece Pedagogicznej, uczniowie otrzymali upominki: kolorowanki przedstawiające mieszkańców Stumilowego Lasu, okolicznościowe zakładki z cytatami pochodzącymi z książek o Kubusiu Puchatku oraz misiowe “Conieco”, czyli słodki poczęstunek. Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem zachęciło dzieci do przeczytania książki, a przede wszystkim dostarczyło pozytywnych emocji związanych z odkrywaniem przez nie pasji i zainteresowań czytelniczych.


WARSZTATY INFORMATYCZNE Z CYKLU KREATYWNA TECHNOLOGIA 6.05.2017

W dniu 06.05.2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyły się kolejne warsztaty informatyczne w ramach cyklu „Kreatywna Technologia”. Słuchaczy przywitał Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, współorganizator wydarzenia.

Podczas spotkania słuchacze szkół policealnych i uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie, a także podnoszący swoje kwalifikacje przez udział w kursach organizowanych przez CKZiU nauczyciele jaworznickich szkół, mieli okazję wysłuchać wykładu Tomasza Marca na temat sieciowych systemów operacyjnych. Główny nacisk położono na prezentację różnic pomiędzy systemami Linux i Windows.

W drugiej części spotkania Boris Kleider, członek Stowarzyszenia JLUG, zapoznał zebranych z tematem „Ipcop-router”, tłumacząc w jaki sposób można wykorzystać stary komputer jako router. Zaprezentowano proces instalacji i konfiguracji Ipcopa.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy edukacji

Reforma edukacji

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Warsztaty Informatyczne z cyklu Kreatywna Technologia 8.04.2017

W dniu 8.04.2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyło się spotkanie autorskie
z Markiem Smyczkiem, instruktorem Akademii Cisco, autorem i redaktorem wielu książek z dziedziny informatyki
i elektroniki. Przedstawił on swoje publikacje, a także książki, które zostały napisane przez jego uczniów. Słuchaczy i prelegentów przywitał Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, współorganizatora wydarzenia.

Podczas spotkania słuchacze i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie mieli okazję między innymi poznać współczesne publikacje techniczne, dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć międzynarodowe kompetencje zawodowe z branży IT w ramach CISCO NETWORKING ACADEMY oraz odkryli zalety posiadania na współczesnym rynku pracy certyfikatów międzynarodowych.

W drugiej części spotkania Boris Kleider członek Stowarzyszenia JLUG przedstawił, w jaki sposób można zarządzać współczesnymi systemami operacyjnymi rodziny LINUX z poziomu terminala oraz w jaki sposób zabezpieczenia wpływają na stabilność systemu.

Wszyscy uczestnicy mogli zaznajomić się z nowymi technologiami i poznać nowe możliwości certyfikacji na kierunkach informatycznych.

3. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017
Jaworzno, 27.03.2017 r.

W dniu 27 marca 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy
i samokształcenia jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy na temat: "Lapbooki w bibliotece szkolnej". Szkolenie przeprowadziła pani Krystyna Baca - nauczyciel bibliotekarz PBW – Filii w Jaworznie.

Lapbook to teczka tematyczna, w której możemy umieścić wiadomości z różnych źródeł na wybrany temat, stanowiąca odzwierciedlenie pasji
i zainteresowań jej twórcy. Teczka pełni funkcję interaktywnej planszy na rysunki, informacje, wykresy, zdjęcia. Lapbook swoim wygladem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i mobilnych elementów, dzięki czemu jest atrakcyjny i łatwy do zrobienia. Tworzenie takiej książki wyzwala kreatywne myślenie, rozwija wyobraźnię dziecka, inspiruje i pobudza ciekawość, a także uczy zorganizowanej pracy w grupie. Z tego względu stanowi ciekawą formę zajęć edukacyjnych polecanych bibliotekarzom do realizacji w bibliotece szkolnej.

Po obejrzeniu prezentacji i filmu instruktażowego jak wykonać lapbooka nauczyciele bibliotekarze przystąpili do pracy, której efekty można będzie obejrzeć na wystawie prezentowanej podczas Tygodnia Bibliotek pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście! W warsztatach wzięło udział
10 bibliotekarzy.

24.03.2017 r. Wiosna poezją rozkwita - spotkanie autorskie z okazji Światowego Dnia Poezji


Wraz z nadejściem wiosny (21.03) obchodzimy Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku w celu promocji czytania, pisania, publikowania, nauczania poezji. Dzień ten ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne, międzynarodowe ruchy poetyckie”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej spotkanie autorskie „Wiosna poezją rozkwita” z udziałem poetki Alicji Dudek. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie wraz z opiekunami: nauczycielem bibliotekarzem Dagmarą Witek, nauczycielem polonistą Beatą Olesik oraz nauczycielem muzyki Grażyną Prokop. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do sięgania po tomiki wierszy oraz popularyzacji twórczości poetyckiej lokalnych autorów. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem wysłuchali wierszy o wiośnie, czytanych przez Alicję Dudek oraz wspomnień z różnych okresów jej życia i twórczości. Poetka odpowiadała na liczne pytania uczniów, m.in. stwierdziła, że „pisanie przychodzi samo, wena pojawia się o różnych porach dnia i nocy”.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali okolicznościowe zakładki do książek, zawierające informację o obchodzonym Światowym Dniu Poezji oraz cytaty - fragmenty wierszy lokalnych poetów.

XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

9 marca 2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 – etap dekanalny. Hasłem przewodnim konkursu opartego w tej edycji o treści Pierwszego i Drugiego Listu Świętego Pawła do Koryntian był cytat : "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha".

Konkurs zorganizowała i poprowadziła pani Janina Lazur – diecezjalny doradca metodyczny religii i nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 oraz pani Aneta Wilczyńska, we współpracy z jaworznickimi katechetami. W walce o zakwalifikowanie się do finału na etapie diecezjalnym wzięło udział 14 uczniów z 4 gimnazjów na terenie Dekanatu Świętego Wojciecha i Świętej Katarzyny oraz Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. Laureatom, pozostałym uczestnikom i opiekunom wręczono dyplomy, nagrody, podziękowania oraz słodkie upominki ufundowane przez Ks. Dziekana Eugeniusza Cebulskiego i Ks. Dziekana Józefa Lendę.warsztaty informatyczne z cyklu KREATYWNA TECHNOLOGIA 4.03.2017

W sobotę 4.03.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyły się kolejne warsztaty informatyczne dla młodzieży w ramach cyklu Kreatywna Technologia. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa (JLUG) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Tematyka spotkania objęła takie zagadnienia jak:

1. TeX - komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego - prowadzący warsztaty - pan Boris Kleider przedstawił właściwości TeXa (tworzenie dokumentu w konsoli tekstowej) oraz LaTeXa - oprogramowania do zautomatyzowanego składu tekstu.
Zaprezentował również możliwości tworzenia dokumentu w edytorze wieloplatformowym
(TeXMAKER ).

2. Tworzenie aplikacji w Android Studio – prowadzący pan Bartek Stolarek

Cz. 1 - prowadzący zapoznał uczniów ze środowiskiem Android Studio i strukturą aplikacji oraz przedstawił podstawy języka Java. Uczestnicy warsztatów mogli nauczyć się pisać prosty program Hello World oraz stworzyć swoją własną aplikakcję.
Cz.2 - prowadzący omówił podstawowe elementy języka Java, schemat aktywności aplikacji Android i przykład aplikacji z dwoma aktywnościami oraz elementy XML z wykorzystaniem grafik (np. wstawianie obrazków lub przycisków w formie obrazka). Uczestnicy warsztatów mieli możliwość stworzenia aplikacji Kalkulator, obliczającego różne działania matematyczne.

Kolejne warsztaty z cyklu Kreatywna Technologia odbędą się w kwietniu.
Zapraszamy!


Ogólnopolski konkurs ekologiczny MOJA ZIEMIA-CZYSTY ŚWIATW imieniu organizatorów ogólnopolskiego konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA-CZYSTY ŚWIAT, którymi są: Urząd Miejski w Będzinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz zapraszamy szkoły, przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze do udziału w przedsięwzięciu, którego celem jest edukacja ekologiczna młodego pokolenia i troska o środowisko naturalne. Kolejna XIX już edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina oraz TVP 3 Katowice.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera regulamin konkursu, do pobrania wraz z plakatem konkursu oraz krótką informacją o przedsięwzięciu, do zamieszczenia na stronie lub profilu FB placówki.

Zapraszamy do współpracy.

/ Zaproszenie /
/ Regulamin konkursu ekologicznego /

Rocznice

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego oraz Tadeusza Kościuszki

Rok Rzeki Wisły -
ma uczcić 550. rocznicę pierwszego
wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".


Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego (1857-1924)
- 160. rocznica urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".
"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy,
a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała.


Rok Józefa Piłsudskiego (1867-1935) – 150.
rocznica urodzin marszałka jak zaznaczono
w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".

"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw
z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji
i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.Rok Adama Chmielowskiego, Brata Alberta (1845-1916) -
130. rocznica przywdziania habitu przez św. Brata Alberta.

"Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia" - podkreślono w uchwale.


Polskie rocznice obchodzone pod auspicjami UNESCO w latach 2016-2017

200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika Powstania Kościuszkowskiego - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego Insurekcją Kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych".

100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859-1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto


WYSTAWA Bolesław Leśmian (1877-1937)

W 2017 roku przypada 140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana i 80. rocznica jego śmerci. Zapraszamy do obejrzenia w bibliotece wystawy poświęconej temu wybitnemu poecie, prozaikowi i krytykowi literackiemu, czołowemu przedstawicielowi literatury dwudziestolecia międzywojennego.
Bolesław Leśmian (ur. 22 stycznia 1877, zm. 5 listopada 1937) - uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku . Autor baśni pisanych prozą oraz erotyków (m.in. W malinowym chruśniaku) silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona.
Ankieta dla czytelników dotycząca strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.

Szanowni Państwo, celem naszej ankiety jest ocena użyteczności strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej, a także poznanie Państwa opinii i oczekiwań, dotyczących funkcjonalności i atrakcyjności strony internetowej biblioteki. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki zostaną uwzględnione przy modernizacji strony. Serdecznie prosimy o jej wypełnienie.

Kliknij TUTAJ!


KAHOOT!

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów.
Można korzystać z nich bez posiadania konta na Kahoot.it oraz bez logowania.

Oferta oraz instrukcja korzystania z quizów TUTAJ!

IBUK Libra – PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zaprasza do korzystania z wybranych publikacji w IBUK Libra. Zapraszamy czytelników dologo Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie po odbiór indywidualnego kodu PIN.

Zalety:

1.Książki w języku polskim.
2.Dostęp online 24/7 z dowolnego miejsca.
3.Możliwość zaawansowanej pracy z tekstem.
4.Skorzystaj z szybkiego podglądu treści:
  • Interaktywna nawigacja po rozdziałach.
  • Wyszukiwanie wewnątrztekstowe.
5.Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem,
  • Dodawaj zakładki i rób notatki bezpośrednio w książce,
  • Wyszukuj słowa i frazy w tekście,
  • Taguj ważne fragmenty i zakreślaj kolorami,
  • Sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach.

Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu!

Jak korzystać?

  • Odbierz w Bibliotece Pedagogicznej indywidualny kod PIN.
  • Zaloguj się na www.libra.ibuk.pl
  • Wprowadź otrzymany kod PIN,
  • Znajdź książkę, której potrzebujesz,
  • Czytaj, gdzie chcesz i jak chcesz (komputer, laptop, tablet).

Instrukcje

Libra - Pomoc
Jak dodawać kod PIN - Instrukcja

  

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY JAWORZNICKICH SZKÓŁ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Jaworznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w sieci współpracy
i samokształcenia dla bibliotekarzy jaworznickich szkół. Prosimy zainteresowanych nauczycieli o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


RUCH BOOKCROSSINGOWY W BIBLIOTECE

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza Czytelników do uczestnictwa w akcji bookcrossingowej w naszej placówce.

Polega ona na zostawianiu książek w miejscach publicznych bądź specjalnie w tym celu przygotowanych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W naszej bibliotece istnieje oficjalna półka bookcrossingowa zarejestrowana
w internetowej bazie półek na stronie www.bookcrossing.pl

Naszym celem jest pozyskiwanie oprócz beletrystyki, przede wszystkim literatury o charakterze naukowym i popularnonaukowym (podręczniki akademickie i szkolne, poradniki, skrypty, wydawnictwa edukacyjne), przydatnej studentom i wkraczającym do zawodu młodym nauczycielom.

Każda książka pozostawiona na półce zostaje zarejestrowana na stronie internetowej ruchu bookcrossingowego tworząc ogólnopolski wirtualny księgozbiór. Dzięki temu, posługując się serwisem internetowym, w którym zamieszczona jest baza półek, można odszukać dowolny „uwolniony” wolumin.

Zapraszamy do odwiedzenia i wzbogacenia naszej półki o przydatne innym czytelnikom książki!

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

 


Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 13.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 17.00
Środa 10.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 19.00
I Sobota miesiąca* 08.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także