PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Bibliografie

Alkoholowy zespół płodowy
Animacja społeczno - kulturalna
Autokreacja ucznia i nauczyciela
Autoprezentacja
Bezpieczeństwo dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Bolesław Prus
Cała Polska Czyta Dzieciom
Całościowe zaburzenia rozwoju
Czas wolny w rodzinie
Czesław Miłosz
Cyberpornografia
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Diagnoza i profilaktyka zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym
Dopalacze
Duszpasterstwo więzienne. Rola kościoła i religii w resocjalizacji
Dziadkowie i wnuki – relacje międzypokoleniowe
Dziecko autystyczne
Dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Dziecko słabowidzące i niedowidzące
Dziecko zaniedbane
Dziecko z cukrzycą
Dziecko z chorobą nowotworową
Dziecko z zespołem Aspergera
Harry Potter
Herbert Marshall McLuhan (1911-1980). Determinizm technologiczny
Integracja sensoryczna
Inteligencja emocjonalna
 Jakość małżeństwa
 Jakość życia seniorów
Janusz Korczak (1878-1942)
Julian Tuwim. Materiały repertuarowe dla szkół (wybór)
Kardynał August Hlond
Komunikacja alternatywna. Komunikowanie się osób niepełnosprawnych
Komunikacja alternatywna osób niepełnosprawnych słuchowo
Komunikacja alternatywna osób niepełnosprawnych wzrokowo
Koncepcja pedagogiki wczesnoszkolnej wg R. Więckowskiego
Koncepcja wychowania muzycznego wg Zoltana Kodaly'a
Konflikty w małżeństwie
Konsumpcjonizm
Ksztalcenie międzykulturowe we współczesnej szkole
Lateralizacja
Nauczanie Jana Pawła II
Niepodległa. scenariusze apeli szkolnych i uroczystości z okazji święta niepodległości
Ocenianie w szkole - jak wprowadzać zmiany
Okres prenatalny i postnatalny (noworodkowy)
Otyłość u dzieci i młodzieży
Pielęgniarki, opieka pielęgniarska, służba zdrowia
Polityka równości płci w Polsce i Unii Europejskiej
 Probacja
 Przyjaźń w relacjach międzyludzkich
 Reforma systemy emerytalnego
Readaptacja społeczna skazanych
Rodzeństwo
 Samotni ojcowie
 Samotność seniorów
Seksualność osób niepełnosprawnych
Stanisław Wyspiański
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 Tożsamość zawodowa nauczycieli
 Trening zastępowania agresji
 Uchodźcy
 Wizerunek ludzkiego ciała we współczesnym świecie
 Wolontariat
 Wpływ migracji zarobkowych na jakość życia rodzinnego
Wsparcie społeczne
Zestawienie multimediów w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
Z dziejów harcerstwa polskiego

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 13.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 17.00
Środa 10.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 19.00
I Sobota miesiąca* 08.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także