PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Aktualności

Inauguracja Sieci Współpracy i Samokształcenia Jaworznickich Nauczycieli Bibliotekarzy
w roku szkolnym 2019/2020


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie zaprasza na Inaugurację Sieci Współpracy i Samokształcenia Jaworznickich Nauczycieli Bibliotekarzy w roku szkolnym 2019/2020.

Spotkanie odbędzie się w czytelni PBW Filia w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, budynek MBP (II piętro) w dniu 21 października 2019 roku,
o godzinie 12.00.

Tematem Sieci w tym roku szkolnym będzie „Czytelnictwo – innowacje, TIK, nowe trendy”. Tematyka ta wpisuje się w założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2018-2020 (Priorytet 3. – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży), Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 (Punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego) oraz Zakres monitorowania w Planie Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 (Punkt 6. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych).

Uczestnicy wezmą udział w grze szkoleniowej dla nauczycieli bibliotekarzy prowadzonej przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Szkolenie wpisuje się w trend stosowania innowacji, grywalizacji oraz nowych technologii w edukacji.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Galimatias to gra oparta na współpracy pomiędzy członkami zespołu oraz między zespołami.

Gra symulacyjno-szkoleniowa w sposób szybki i efektywny umożliwia rozwój istotnych w obecnych czasach kompetencji:

·pracy zespołowej – ustalenia ról w zespole, wypracowania strategii działań, efektywnej komunikacji pomiędzy członkami zespołu,

·skutecznej komunikacji – przekazywania informacji innym zespołom, komunikacji wewnętrznej, wyrażania potrzeb i oczekiwań,

·wyznaczania i osiągania celów – ustalania celów zespołu, dostrzegania celów całej organizacji, dostosowywania planu działania do zmieniającej się sytuacji,

·negocjacji – rozpoznawania potrzeb drugiej strony, wymiany informacji w celu uzyskania założonych rezultatów,

·etyki w prowadzeniu biznesu – działania zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.

Szkolenie odbędzie się w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się w tym roku pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie” oraz Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Wyobraź sobie…”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Dyrektorów szkół prosimy o możliwość uczestnictwa w spotkaniu chętnych nauczycieli bibliotekarzy. Jeżeli jest to konieczne Biblioteka Pedagogiczna wyśle indywidualne pismo w sprawie oddelegowania pracownika na szkolenie. Prosimy o informacje w tej sprawie do dnia 11 października 2019 r. mailowo na adres jaworzno@pbw.katowice.pl lub telefonicznie 32 616 26 95.

Prosimy nauczycieli bibliotekarzy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 16 października 2019 r.
mailowo na adres pbwjaworzno@gmail.com lub jaworzno@pbw.katowice.pl


Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorzy sieci
Nauczyciele bibliotekarze
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Jaworznie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie zaprasza uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne spotkania w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2019

9 października 2019 w godz. 17.00-18.45
16 października 2019 w godz. 17.00-18.45
17 października 2019 w godz. 14.00-18.00

Zapraszamy również grupy zorganizowane. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem tel. 32 616-26-95.

Uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych zapraszamy również na zajęcia Klubu Młodego Programisty - bezpłatne warsztaty z nauką programowania w ramach Projektu "Kampanie edukacyjno-informacyjne".

W Klubie Młodego Programisty, od września 2019 do października 2020, odbywać się będą cykliczne warsztaty z nauką programowania dla dzieci. Jest to element projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK.

W roku szkolnym 2019/2020 punktem warsztatowym Klubu Młodego Programisty w województwie śląskim jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie, Rynek Główny 17 (II piętro), 43-600 Jaworzno

Zapisy na stronie WWW
Szczegóły na stronie WWW


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Jaworznie
Rynek Główny 17 (II piętro)
43-600 Jaworzno
Te./fax 32 616 26 95
www.jaworzno.pbw.katowice.pl
e-mail: jaworzno@pbw.katowice.pl
https://www.facebook.com/pbwjaworzno/

Seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek"

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zabrzu zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek", które jest adresowane do szerokiego grona bibliotekarzy i nauczycieli polonistów.

Termin: 24 października 2019 roku (czwartek).
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze).

UWAGA! O uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Strona konferencji
Program, informacje o prelegentach oraz formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty - "Plastyka na ludowo - wokół świąt Bożego Narodzenia"

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza na warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Plastyka na ludowo - wokół świąt Bożego Narodzenia”, który odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17 (II piętro) w dniu 28 października 2019r., w godz. 16.00 - 19.00

Szkolenie obejmuje:
1.Obrzęd Bożego Narodzenia jako inspiracja do tworzenia teatrzyku ludowego.
2. Plastyka na ludowo w pracy z dzieckiem przedszkolnym, propozycje ciekawych pomysłów i wzorów.
3. Działalność plastyczna przedszkolaków w różnych materiałach, technikach i formach, wokół świat Bożego Narodzenia.
W ramach szkolenia zostanie przedstawiona dobra praktyka z zakresu edukacji regionalnej: „Regionalizm w Przedszkolu nr 1 w Jaworznie”, którą zaprezentują nauczycielki z Miejskiego Przedszkola nr 1, Izabela Mika i Teresa Łazur.

UWAGA: Proszę przynieść na warsztat tekturki do odrysowywania szablonów i kolorowe kartki z bloku.

Zapisy: FORMULARZ

Szkolenie organizuje i prowadzi nauczyciel konsultant RODN "WOM" pani Renata Chmielewska e-mail  tel. 32 2581397 wew.202.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Otwarty  punktu warsztatowego Klubu Młodego Programisty

realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w ramach Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”.

Szczegółowe informacje oraz program Dnia Otwartego KMP

Warsztaty programistyczne dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych odbywać się będą nieodpłatnie w Klubie Młodego Programisty w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie, ul Rynek Główny 17 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, II piętro) w okresie nauki szkolnej od września 2019 do października 2020, w każdą środę, w godzinach: 15.00-19.00.
Zapisy do Klubu Młodego Programisty już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy !

Ankieta dla czytelników dotycząca strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.

Szanowni Państwo, celem naszej ankiety jest ocena użyteczności strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej, a także poznanie Państwa opinii i oczekiwań, dotyczących funkcjonalności i atrakcyjności strony internetowej biblioteki. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki zostaną uwzględnione przy modernizacji strony. Serdecznie prosimy o jej wypełnienie.

Kliknij TUTAJ!


KAHOOT!

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem mediów elektronicznych na swoich lekcjach do korzystania z oferty quizów.
Można korzystać z nich bez posiadania konta na Kahoot.it oraz bez logowania.

Oferta oraz instrukcja korzystania z quizów TUTAJ!

IBUK Libra – PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zaprasza do korzystania z wybranych publikacji w IBUK Libra. Zapraszamy czytelników dologo Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie po odbiór indywidualnego kodu PIN.

Zalety:

1.Książki w języku polskim.
2.Dostęp online 24/7 z dowolnego miejsca.
3.Możliwość zaawansowanej pracy z tekstem.
4.Skorzystaj z szybkiego podglądu treści:
  • Interaktywna nawigacja po rozdziałach.
  • Wyszukiwanie wewnątrztekstowe.
5.Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem,
  • Dodawaj zakładki i rób notatki bezpośrednio w książce,
  • Wyszukuj słowa i frazy w tekście,
  • Taguj ważne fragmenty i zakreślaj kolorami,
  • Sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach.

Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu!

Jak korzystać?

  • Odbierz w Bibliotece Pedagogicznej indywidualny kod PIN.
  • Zaloguj się na www.libra.ibuk.pl
  • Wprowadź otrzymany kod PIN,
  • Znajdź książkę, której potrzebujesz,
  • Czytaj, gdzie chcesz i jak chcesz (komputer, laptop, tablet).

Instrukcje

Libra - Pomoc
Jak dodawać kod PIN - Instrukcja

  

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY JAWORZNICKICH SZKÓŁ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Jaworznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w sieci współpracy
i samokształcenia dla bibliotekarzy jaworznickich szkół. Prosimy zainteresowanych nauczycieli o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


RUCH BOOKCROSSINGOWY W BIBLIOTECE

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zaprasza Czytelników do uczestnictwa w akcji bookcrossingowej w naszej placówce.

Polega ona na zostawianiu książek w miejscach publicznych bądź specjalnie w tym celu przygotowanych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W naszej bibliotece istnieje oficjalna półka bookcrossingowa zarejestrowana
w internetowej bazie półek na stronie www.bookcrossing.pl

Naszym celem jest pozyskiwanie oprócz beletrystyki, przede wszystkim literatury o charakterze naukowym i popularnonaukowym (podręczniki akademickie i szkolne, poradniki, skrypty, wydawnictwa edukacyjne), przydatnej studentom i wkraczającym do zawodu młodym nauczycielom.

Każda książka pozostawiona na półce zostaje zarejestrowana na stronie internetowej ruchu bookcrossingowego tworząc ogólnopolski wirtualny księgozbiór. Dzięki temu, posługując się serwisem internetowym, w którym zamieszczona jest baza półek, można odszukać dowolny „uwolniony” wolumin.

Zapraszamy do odwiedzenia i wzbogacenia naszej półki o przydatne innym czytelnikom książki!

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

 


Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także