PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Archiwum wydarzeń - rok 2017

„Książka Artystyczna” – Pokonkursowa wystawa prac uczniów ZSO w Jaworznie

W okresie wakacji w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie prezentowana jest niecodzienna wystawa prac wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie w ramach konkursu plastycznego pt. „Książka Artystyczna”. Pomysłodawczyniami konkursu stanowiącego projekt autorski są pani Ewa Wieczorek – nauczyciel plastyki i techniki oraz pani Halina Sokulska – polonista i nauczyciel wiedzy o kulturze.
Książka artystyczna najczęściej jest definiowana jako dzieło, które odzwierciedla wszystkie awangardowe nuty współczesnej sztuki i literatury. Jest to unikalna książka – eksperyment, która łączy formę, tekst, grafikę/ilustrację oraz obraz, wykonana z jednego lub różnorodnych tworzyw. Często książka artystyczna składa się z cyklu obrazów lub kolaży oprawionych w jeden tom.

Celem konkursu było kreatywne podejście do tworzenia książek artystycznych poprzez zastosowanie przez uczniów niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz różnorodnych materiałów takich jak: drut, drewno, masa solna, bibuła, suszone liście i kwiaty, filc, szyszki, a nawet plastikowe wiaderko. Temat zainspirował wyobraźnię uczniów do wykreowania niepowtarzalnych projektów książki.

Zajęcia informatyczne dla osób niesłyszących 3.06.2017

W dniu 3 czerwca 2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach odbyły się warsztaty dedykowane dla osób niesłyszących oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu obecni byli tłumacze języka migowego.
Przybyłych gości, wśród których byli między innymi uczniowie i nauczyciele studium informatycznego dla osób niesłyszących z Krakowa, przywitał pan Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, nauczyciel CKZiU w Jaworznie, współorganizator wydarzenia.

Zebrani mogli wysłuchać wystąpienia pana Marka Smyczka, trenera i nauczyciela, który opowiadał o zaletach CISCO Networking Academy.
W dalszej, praktycznej części spotkania, pan Tomasz Marzec przedstawił sposoby publikacji i pozycjonowania aplikacji w sklepie Play, zaś pan Bartek Stolarek, programista, zaprezentował możliwości programu Android Studio.
Dla uczestników warsztatów zostało przygotowanych 7 stanowisk komputerowych, przy których uczniowie dziennych szkół informatycznych mogli razem z osobami niesłyszącymi napisać aplikację.

Obsługę informatyczną spotkania zapewnili uczniowie i słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie: Hubert Kuczmierczyk, Wojciech Guja, Mateusz Kita, Kamil Ostrowski i Magdalena Śliwa. W szkoleniu, które odbyło się w ramach cyklu pt. Kreatywna Technologia wzięło udział 25 osób.

Spotkanie sieci współpracy jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy 29.05.2017

W dniu 29.05.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się piąte, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie nauczycieli bibliotekarzy – uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Jego tematem była popularyzacja czytelnictwa metodą booktalking. Szkolenie przeprowadziła pani Barbara Kucharska – nauczyciel bibliotekarz PBW – Filii w Jaworznie.
Booktalking, nazywany także „gawędami o książkach”, to krótkie zareklamowanie książki, łączące elementy streszczenia i recenzji, w taki sposób, by słuchacze chcieli po nią sięgnąć. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.

Podczas spotkania jaworzniccy bibliotekarze szkolni poznali style booktalkingu oraz podstawowe zasady tworzenia i prezentacji gawęd. Dowiedzieli się jakie są skuteczne metody wzbudzenia zainteresowania uczniów tą formą reklamy i promocji książki, a także czego należy unikać przygotowując gawędę.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w sieci współpracy w roku szkolnym 2016/2017. Uczestnicy sieci wyrazili chęć kontynuacji spotkań w Bibliotece Pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym.

Strofy dla każdej mamy – Spotkanie z Alicją Dudek w Bibliotece Pedagogicznej

"Mojej matce" Alicja Dudek

W tym dniu majowym
wszystkie kwiaty wiosny
tęczę kolorową
motyle obłoków
jasność słońca
gwiazdę
w nocy mroku
dla Ciebie – Mamo.


"Strofy dla każdej mamy" – pod takim hasłem odbyło się 24 maja w Bibliotece Pedagogicznej spotkanie literackie z Alicją Dudek, jaworznicką poetką, zorganizowane z okazji Dnia Mamy- najpiękniejszego święta w roku. Dzień ten ustanowiony został po to, aby chociaż raz w roku ludzie zdali sobie sprawę a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie.

Dzień Matki obchodzi się bowiem w 158 krajach - w różnym czasie w zależności od kraju. Historia Dnia Matki w Polsce związana jest
z Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu Dzień Matki jest w Polsce obchodzony co roku 26 maja.

W spotkaniu zorganizowanym w Bibliotece Pedagogicznej uczestniczyły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy kościele św. Wojciecha
w Jaworznie wraz z opiekunami. Wysłuchały one wierszy z tomiku "Twoje imię matko śpiewam" zaprezentowanych przez Panią Alicję Dudek.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał laurkę z wierszem oraz autografem poetki.

Prawo autorskie w szkolnictwie – wykład dla nauczycieli bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek 2017 15.05.2017

Z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w tym roku pod hasłem: "Biblioteka. Oczywiście!" w PBW– Filia w Jaworznie w dniu 15 maja 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat: "Prawo autorskie w szkolnictwie. Otwarte Zasoby Edukacyjne".

Wykład na temat prawa autorskiego w szkole wygłosił pan Marek Smyczek – instruktor Akademii CISCO, autor i redaktor książek z dziedziny informatyki. Prowadzący omówił podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego m.in. zasady korzystania z utworów (książek, artykułów, filmów, muzyki, programów komputerowych), ich rozpowszechniania i zwielokrotniania dla celów dydaktycznych w warunkach szkolnych. Przedstawił konkretne przykłady ochrony praw autorskich m.in. przy tworzeniu strony internetowej placówki oświatowej czy też organizacji imprez szkolnych. Część wykładu poświęcił omówieniu ochrony wizerunku przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

W drugiej części szkolenia pan Tomasz Marzec – nauczyciel przedmiotów informatycznych, prezes Stowarzyszenia Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa (JLUG) przedstawił temat otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) i możliwości ich wykorzystania w nauczaniu. Omówił rodzaje wolnych licencji Creative Commons (CC), na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi, bowiem zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia obejrzeli krótkie filmy instruktażowe na temat ochrony praw autorskich oraz publikacji twórczości na prawach wolnej licencji. W czytelni biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek prezentowana była wystawa książek i planszy edukacyjnych dotyczących poruszanych zagadnień.

Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie 11.05.2017

W nawiązaniu do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek “Biblioteka. Oczywiście!" PBW – Filia w Jaworznie przygotowała imprezę czytelniczą dla dzieci w młodszym wieku szkolnym pt. "Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem". Jej uczestnikami byli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie. Spotkanie, ktorego założeniem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez ciekawe formy obcowania z książką, przeprowadzili bliotekarze filii: Barbara Kucharska i Joanna Wypart. Dla uatrakcyjnienia wydarzenia przygotowano w bibliotece wystawkę pluszowych maskotek - mieszkańców Stumilowego Lasu oraz książek i innych wydawnictw, których bohaterem jest Kubuś Puchatek.

W trakcie imprezy, która odbyła się 11 maja 2017 r., dzieci poznały głównych bohaterów "Kubusia Puchatka" Aleksandra Alana Milne oraz ciekawostki na temat okoliczności powstania książki. Uczniowie wysłuchali wierszy i rymowanek o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach, po czym odgadywali zagadki literackie dotyczące bohaterów książki. Następnie bibliotekarze przeczytali dzieciom jedno z opowiadań o Kubusiu, pochodzące z lektury “Kubuś Puchatek” w tłumaczeniu Ireny Tuwim, a także fragment książki, która ukazała się w 2017 r. pt. “Nowe przygody Kubusia Puchatka czyli cały rok z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie”, będącej kontynuacją klasycznej wersji historii misia, napisanej przez współczesnych autorów. Kolejne atrakcje, jakie czekały na uczestników spotkania, to prezentacja multimedialna ilustrująca tematykę imprezy oraz projekcja filmu animowanego pt. “Kubusiowe przygódki – Balonik i pszczoły”.

Na pożegnanie, na pamiątkę wizyty w Bibliotece Pedagogicznej, uczniowie otrzymali upominki: kolorowanki przedstawiające mieszkańców Stumilowego Lasu, okolicznościowe zakładki z cytatami pochodzącymi z książek o Kubusiu Puchatku oraz misiowe “Conieco”, czyli słodki poczęstunek. Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem zachęciło dzieci do przeczytania książki, a przede wszystkim dostarczyło pozytywnych emocji związanych z odkrywaniem przez nie pasji i zainteresowań czytelniczych.

WARSZTATY INFORMATYCZNE Z CYKLU KREATYWNA TECHNOLOGIA 6.05.2017

W dniu 06.05.2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyły się kolejne warsztaty informatyczne w ramach cyklu „Kreatywna Technologia”. Słuchaczy przywitał Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, współorganizator wydarzenia.

Podczas spotkania słuchacze szkół policealnych i uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie, a także podnoszący swoje kwalifikacje przez udział w kursach organizowanych przez CKZiU nauczyciele jaworznickich szkół, mieli okazję wysłuchać wykładu Tomasza Marca na temat sieciowych systemów operacyjnych. Główny nacisk położono na prezentację różnic pomiędzy systemami Linux i Windows.

W drugiej części spotkania Boris Kleider, członek Stowarzyszenia JLUG, zapoznał zebranych z tematem „Ipcop-router”, tłumacząc w jaki sposób można wykorzystać stary komputer jako router. Zaprezentowano proces instalacji i konfiguracji Ipcopa.

Warsztaty Informatyczne z cyklu Kreatywna Technologia 8.04.2017

W dniu 8.04.2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyło się spotkanie autorskie
z Markiem Smyczkiem, instruktorem Akademii Cisco, autorem i redaktorem wielu książek z dziedziny informatyki
i elektroniki. Przedstawił on swoje publikacje, a także książki, które zostały napisane przez jego uczniów. Słuchaczy i prelegentów przywitał Tomasz Marzec, prezes Stowarzyszenia JLUG, współorganizatora wydarzenia.

Podczas spotkania słuchacze i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie mieli okazję między innymi poznać współczesne publikacje techniczne, dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć międzynarodowe kompetencje zawodowe z branży IT w ramach CISCO NETWORKING ACADEMY oraz odkryli zalety posiadania na współczesnym rynku pracy certyfikatów międzynarodowych.

W drugiej części spotkania Boris Kleider członek Stowarzyszenia JLUG przedstawił, w jaki sposób można zarządzać współczesnymi systemami operacyjnymi rodziny LINUX z poziomu terminala oraz w jaki sposób zabezpieczenia wpływają na stabilność systemu.

Wszyscy uczestnicy mogli zaznajomić się z nowymi technologiami i poznać nowe możliwości certyfikacji na kierunkach informatycznych.

3. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017
Jaworzno, 27.03.2017 r.

W dniu 27 marca 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy
i samokształcenia jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy na temat: "Lapbooki w bibliotece szkolnej". Szkolenie przeprowadziła pani Krystyna Baca - nauczyciel bibliotekarz PBW – Filii w Jaworznie.

Lapbook to teczka tematyczna, w której możemy umieścić wiadomości z różnych źródeł na wybrany temat, stanowiąca odzwierciedlenie pasji
i zainteresowań jej twórcy. Teczka pełni funkcję interaktywnej planszy na rysunki, informacje, wykresy, zdjęcia. Lapbook swoim wygladem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i mobilnych elementów, dzięki czemu jest atrakcyjny i łatwy do zrobienia. Tworzenie takiej książki wyzwala kreatywne myślenie, rozwija wyobraźnię dziecka, inspiruje i pobudza ciekawość, a także uczy zorganizowanej pracy w grupie. Z tego względu stanowi ciekawą formę zajęć edukacyjnych polecanych bibliotekarzom do realizacji w bibliotece szkolnej.

Po obejrzeniu prezentacji i filmu instruktażowego jak wykonać lapbooka nauczyciele bibliotekarze przystąpili do pracy, której efekty można będzie obejrzeć na wystawie prezentowanej podczas Tygodnia Bibliotek pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście! W warsztatach wzięło udział
10 bibliotekarzy.

Wiosna poezją rozkwita - spotkanie autorskie z okazji Światowego Dnia Poezji 24.03.2017 r.

Wraz z nadejściem wiosny (21.03) obchodzimy Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku w celu promocji czytania, pisania, publikowania, nauczania poezji. Dzień ten ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne, międzynarodowe ruchy poetyckie”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej spotkanie autorskie „Wiosna poezją rozkwita” z udziałem poetki Alicji Dudek. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie wraz z opiekunami: nauczycielem bibliotekarzem Dagmarą Witek, nauczycielem polonistą Beatą Olesik oraz nauczycielem muzyki Grażyną Prokop. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do sięgania po tomiki wierszy oraz popularyzacji twórczości poetyckiej lokalnych autorów. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem wysłuchali wierszy o wiośnie, czytanych przez Alicję Dudek oraz wspomnień z różnych okresów jej życia i twórczości. Poetka odpowiadała na liczne pytania uczniów, m.in. stwierdziła, że „pisanie przychodzi samo, wena pojawia się o różnych porach dnia i nocy”.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali okolicznościowe zakładki do książek, zawierające informację o obchodzonym Światowym Dniu Poezji oraz cytaty - fragmenty wierszy lokalnych poetów.

XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

9 marca 2017 r. w jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 – etap dekanalny. Hasłem przewodnim konkursu opartego w tej edycji o treści Pierwszego i Drugiego Listu Świętego Pawła do Koryntian był cytat : "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha".

Konkurs zorganizowała i poprowadziła pani Janina Lazur – diecezjalny doradca metodyczny religii i nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 oraz pani Aneta Wilczyńska, we współpracy z jaworznickimi katechetami. W walce o zakwalifikowanie się do finału na etapie diecezjalnym wzięło udział 14 uczniów z 4 gimnazjów na terenie Dekanatu Świętego Wojciecha i Świętej Katarzyny oraz Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. Laureatom, pozostałym uczestnikom i opiekunom wręczono dyplomy, nagrody, podziękowania oraz słodkie upominki ufundowane przez Ks. Dziekana Eugeniusza Cebulskiego i Ks. Dziekana Józefa Lendę.

warsztaty informatyczne z cyklu KREATYWNA TECHNOLOGIA 4.03.2017

W sobotę 4.03.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyły się kolejne warsztaty informatyczne dla młodzieży w ramach cyklu Kreatywna Technologia. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa (JLUG) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Tematyka spotkania objęła takie zagadnienia jak:

1. TeX - komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego - prowadzący warsztaty - pan Boris Kleider przedstawił właściwości TeXa (tworzenie dokumentu w konsoli tekstowej) oraz LaTeXa - oprogramowania do zautomatyzowanego składu tekstu.
Zaprezentował również możliwości tworzenia dokumentu w edytorze wieloplatformowym
(TeXMAKER ).

2. Tworzenie aplikacji w Android Studio – prowadzący pan Bartek Stolarek

Cz. 1 - prowadzący zapoznał uczniów ze środowiskiem Android Studio i strukturą aplikacji oraz przedstawił podstawy języka Java. Uczestnicy warsztatów mogli nauczyć się pisać prosty program Hello World oraz stworzyć swoją własną aplikakcję.
Cz.2 - prowadzący omówił podstawowe elementy języka Java, schemat aktywności aplikacji Android i przykład aplikacji z dwoma aktywnościami oraz elementy XML z wykorzystaniem grafik (np. wstawianie obrazków lub przycisków w formie obrazka). Uczestnicy warsztatów mieli możliwość stworzenia aplikacji Kalkulator, obliczającego różne działania matematyczne.

Kolejne warsztaty z cyklu Kreatywna Technologia odbędą się w kwietniu.
Zapraszamy!

Rocznice

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego oraz Tadeusza Kościuszki

Rok Rzeki Wisły - ma uczcić 550. rocznicę pierwszego
wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".


Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego (1857-1924) - 160. rocznica urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".
"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy,
a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała.


Rok Józefa Piłsudskiego (1867-1935) – 150. rocznica urodzin marszałka jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".

"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw
z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji
i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.Rok Adama Chmielowskiego, Brata Alberta (1845-1916) -
130. rocznica przywdziania habitu przez św. Brata Alberta.

"Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia" - podkreślono w uchwale.


Polskie rocznice obchodzone pod auspicjami UNESCO w latach 2016-2017

200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika Powstania Kościuszkowskiego - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego Insurekcją Kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych".

100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859-1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto


WYSTAWA Bolesław Leśmian (1877-1937)

W 2017 roku przypada 140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana i 80. rocznica jego śmerci. Zapraszamy do obejrzenia w bibliotece wystawy poświęconej temu wybitnemu poecie, prozaikowi i krytykowi literackiemu, czołowemu przedstawicielowi literatury dwudziestolecia międzywojennego.

Bolesław Leśmian (ur. 22 stycznia 1877, zm. 5 listopada 1937) - uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku . Autor baśni pisanych prozą oraz erotyków (m.in. W malinowym chruśniaku) silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona.

2. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 30 stycznia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się drugie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia jaworznickich nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017.

Temat spotkania: „Czarodziejska Biblioteka” - Rok 2017 – 20. rocznica powstania cyklu o Harrym Potterze. W jaki sposób nastoletni czarodziej może zachęcić uczniów do czytania. 101 sposobów na „magiczno-biblioteczne” zadania.

Szkolenie przeprowadziła pani Joanna Wypart. Uczestnicy zajęć poznali różnorodne sposoby popularyzacji „literatury magicznej” w bibliotece szkolnej: quizy na platformach Kahoot! i Quizizz, wystawy, gazetki szkolne, lekcje, pogadanki, tworzenie komiksów z przeczytanych książek, gry dydaktyczne i in.

Prowadząca spotkanie omówiła wpływ „Harry’ego Pottera” na wydawanie książek oraz czytelnictwo dzieci w kraju i na świecie. Oprócz cyklu
o Harrym Potterze przedstawiła ponadto propozycje tytułów innych książek, serii wydawniczych oraz filmów z gatunku fantasy godnych polecenia młodemu czytelnikowi przez bibliotekarza.

Uczestnicy szkolenia otrzymali zestawienie rekomendowanej literatury oraz linki do stron zawierających informacje dotyczące cyklu o Harrym Potterze oraz „Hobbita”, a także wykaz literatury metodycznej – opracowań wybranych lektur dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych („Akademia Pana Kleksa”, „Kajtuś Czarodziej”, „Bracia Lwie Serce” i in.) przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Cykl warsztatów informatycznych dla uczniów "Kreatywna Technologia"

Kreatywna Technologia to cykl wykładów dla jaworznickiej młodzieży, mający na celu edukację w zakresie informatyki, grafiki komputerowej oraz elektroniki. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jej organizatorem jest pan Tomasz Marzec – nauczyciel przedmiotów informatycznych a zarazem Prezes Stowarzyszenia Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa.

W dniu 14 stycznia 2017 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu Kreatywna Technologia, w którym uczestniczyło przeszło 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jaworzna: I i II LO, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz nauczyciele informatyki.

Tematyka pierwszego spotkania objęła takie zagadnienia jak:

1.Ochrona tożsamości na portalach społecznościowych – prowadzący - pan Marcin Zemła z pomocą uczniów klasy informatycznej z I LO omówił zagrożenia, które czyhają na użytkowników popularnych portali społecznościowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się dlaczego i w jaki sposób powinni chronić swoją tożsamość w sieci.

2.Tworzenie aplikacji w Android Studio – środowisko i strukturę aplikacji przedstawił pan Bartek Stolarek. Uczniowie poznali podstawy języka Java w celu tworzenia własnych aplikacji.

3.Raspberry Pi – Server Essentials - tajniki minikomputera Raspberry Pi, jego wymagania sprzętowe oraz instalację systemu Raspbian omówił pan Boris Kleider. Uczniowie dowiedzieli się jak przygotować sieć i aktualizować firmware oraz pakiety.

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 18.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także