PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Archiwum wydarzeń - rok 2014

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych „Mój pomysł na biznes” 1.12-31.12.2014

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego zorganizowało konkurs dla uczniów szkół podstawowych, w dowolnej technice plastycznej: płaskiej oraz przestrzennej. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych podstaw przedsiębiorczości, zainteresowania własną przyszłością, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Niezależne jury oceniało prace pod względem pomysłowości w ujęciu tematu, walorów artystycznych, wykorzystania różnorodnych technik plastycznych. Koordynatorem konkursu była pani Elżbieta Orzechowska – Filipczyk Przewodnicząca JFDZ w Jaworznie.

Laureaci:
I miejsce: Rodzinny Park Rozrywki – Kamil Kuczera – SP 14, kl. 4
II miejsce: Malarz-Artysta – Martyna Molenda – SP 3, kl. 4
III miejsce: Park Wodny „Żabka” – Magdalena Piórowska – SP 14, kl. 4 oraz Jaworland – Konrad Stróżyński – SP 18, kl. 4
Wyróżnienie: Pracownia Artystyczna – Aleksandra Dudek – SP 14, kl. 4
Wyróżnienie (ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Jaworznie): „Wytwórnia ołówków” – Milena Olej - SP 18, kl. 5.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz cennymi upominkami ufundowanymi przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta w Jaworznie, min. aparatami fotograficznymi, pamięciami przenośnymi, grami, kalendarzami, notesami, portfelami.

„Faustyna Morzycka – siłaczka z Nałęczowa” – prelekcja pani Barbary Sikory. 29.12.2014

W 2014 r. przypada 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego. Z tej okazji 29 grudnia Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie gościła jaworznicką bibliotekarkę panią Barbarę Sikorę, która wygłosiła wykład „Faustyna Morzycka – siłaczka z Nałęczowa” ilustrowany prezentacją multimedialną.Pierwowzorem postaci tytułowej z noweli Stefana Żeromskiego pt. „Siłaczka” jest Faustyna Morzycka, działaczka oświatowa na Lubelszczyźnie. Żeromski współpracował z nią w towarzystwie „Światło”. Tak samo jak Stanisława Bozowska z kart noweli, wspierała ona ideę „pracy u podstaw”. Jej życie było określone wewnętrznym nakazem obowiązku i służby.

Postać prawdziwej „siłaczki” przybliżyła nam w swoim wykładzie pani Barbara Sikora, która z ogromnym pietyzmem nakreśliła nie tylko życiorys, ale również tło historyczne po Powstaniu Styczniowym. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gości oraz zainteresowani mieszkańcy Jaworzna.

Sama Faustyna przyszła na świat 15 czerwca 1864 roku podczas wędrówki jej rodziców Marii i Juliana Morzyckich na Syberię. Od 6 roku życia wychowuje ją jej ojciec chrzestny Fortunat Nowicki, lekarz kierujący uzdrowiskiem w Lipecku. Faustyna kształci się w Warszawie na nauczycielkę, działa w organizacjach konspiracyjnych, społeczno-oświatowych, min. w Kobiecym Kole Oświaty Ludowej oraz Uniwersytecie Ludowym. Dzięki niej niższe warstwy społeczne mają dostęp do literatury, wiedzy, języka ojczystego. Pisze oraz publikuje, min. biografie („Słowacki”, „Zamojski”, „Wielki charakter czyli życie Beniamina Franklina”), za zgodą innych autorów przerabia ich dzieła. Pomaga to rozpropagować literaturę piękną wśród uczniów oraz dorosłych pragnących się kształcić („Placówka”, „Stara Baśń”), pisze artykuły naukowe dotyczące kształcenia ludzi z gminu. Do jej twórczości należy również zaliczyć książki geograficzne oraz historyczne („Rzym Chrześcijański”, „Holandja”, Belgja”). Stefan Żeromski zafascynował się jej postacią, kiedy to jako korepetytor przyjechał do Nałęczowa. „Siłaczkę” wydrukowano w 1891 roku w czerwcowym wydaniu „Głosu”.

Kiedy Faustyna staje się członkinią bojówki PPS, jej życie zmienia się diametralnie. Nie zajmuje się pracą oświatową, prowadzeniem teatru oraz lekcji, wygłaszaniem wykładów. Bierze udział w zamachu na generała rosyjskiej żandarmerii Lwa Uthofa, pomocnika warszawskiego generała-gubernatora Gieorgij’a Skałonia, odpowiedzialnego za krwawe stłumienie rewolucji w 1905 roku w Królestwie Polskim. Zamach niestety się nie udaje. Ginie dwoje ludzi, jedenastu jest ciężko rannych, w tym kilkoro dzieci. Faustyna bardzo przeżywa tą osobistą porażkę. Popełnia samobójstwo.

Prelekcji towarzyszyła wystawa aniołów. Każdy słuchacz otrzymał prezent spod bibliotecznej choinki w postaci książki lub płyty.

Warsztaty ROM-E „Metis”: Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów. 4.12.2014

Na ostatnich w tym roku kalendarzowym warsztatach prowadzonych przez konsultanta ROM-E „Metis” poruszony został problem agresji słownej uczniów zarówno w stosunku do swoich rówieśników, jak i nauczycieli oraz rodziców.

Seminarium „Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki dla ucznia szczególnie zdolnego,
jako prawo i przywilej
3.12.2014

Seminarium zostało przygotowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworznie. Poruszony został problem Indywidualnego toku nauczania oraz indywidualnego programu nauczania dla ucznia szczególnie zdolnego. Wśród prelegentów wystąpili min. konsultant ROM-E „Metis”, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Jaworznie oraz mama ucznia realizującego IPN w szkole podstawowej.


Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych „Mój pomysł na biznes” 1.12-31.12.2014

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego zorganizowało konkurs dla uczniów szkół podstawowych, w dowolnej technice plastycznej: płaskiej oraz przestrzennej. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych podstaw przedsiębiorczości, zainteresowania własną przyszłością, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Niezależne jury oceniało prace pod względem pomysłowości w ujęciu tematu, walorów artystycznych, wykorzystania różnorodnych technik plastycznych. Koordynatorem konkursu była pani Elżbieta Orzechowska – Filipczyk Przewodnicząca JFDZ w Jaworznie.

Laureaci:
I miejsce: Rodzinny Park Rozrywki – Kamil Kuczera – SP 14, kl. 4
II miejsce: Malarz-Artysta – Martyna Molenda – SP 3, kl. 4
III miejsce: Park Wodny „Żabka” – Magdalena Piórowska – SP 14, kl. 4 oraz Jaworland – Konrad Stróżyński – SP 18, kl. 4
Wyróżnienie: Pracownia Artystyczna – Aleksandra Dudek – SP 14, kl. 4
Wyróżnienie (ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Jaworznie): „Wytwórnia ołówków” – Milena Olej - SP 18, kl. 5.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta w Jaworznie.

Falochron dla Śląska 2014-2015 – Spotkanie 6- Sfera IV 28.11.2014r.

Cykl spotkań: „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015”.
Tym razem moduł szkoleniowy dotyczył pracy z rodziną, tworzenia systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Spotkanie dotyczyło również diagnozy zasobów środowiska lokalnego w profilaktyce zagrożeń oraz budowania wsparcia dla rodzin zagrożonych.

Warsztaty ROM-E „Metis” Dziecko sześcioletnie w szkole – rozwój i wspomaganie rozwoju 27.11.2014r.

Jak odnajduje się dziecko sześcioletnie w szkolnej rzeczywistości, jak mu pomóc i wspomagać jego rozwój – te zagadnienia poznawali kursanci na warsztatach prowadzonych przez konsultanta ROM-E „Metis”.

Falochron dla Śląska 2014-2015 –Spotkanie 5- Sfera III, Część 2 21.11.2014r.

Cykl spotkań: „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015” Budowanie dobrego klimatu szkoły. Korygowanie niewłaściwych zachowań poprzez modelowanie konstruktywnych dzieła wychowawczych
i profilaktycznych w środowiskach szkolnych. Trudny uczeń czy wymagający? Przedstawiono systemowe podejście do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym uczniów. Zaproponowano zasady budowania strategii korygujących dla dzieci w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz budowanie relacji nauczyciel/wychowawca – uczeń.

XX Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podstawowych – etap rejonowy. 20.11.2014r.

Dzięki współpracy z nauczycielem metodykiem religii panią mgr J. Lazur oraz panią mgr M. Wilczyńską w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbył się XX Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Jaworzna. Hasłem przewodnim konkursu był cytat
z Pisma Świętego Ewangelii według św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Wyniki:

Dekanat świętego Wojciecha:

I miejsce – Damian Boba (SP 22),
II miejsce – Daria Moćko (SP 22),
III miejsce - Maria Benisz (SP 7).

Dekanat Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

I miejsce – Filip Chałupka (SP 8),
II miejsce – Magdalena Dziad (SP 6),
III miejsce – Karolina Zbylut (SP 3).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

Falochron dla Śląska 2014-2015 – Spotkanie 4 - Sfera III, Część 1 19.11.2014r.

Cykl spotkań: „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015”. Moduł szkoleniowy: Budowanie dobrego klimatu szkoły. Korygowanie niewłaściwych zachowań poprzez modelowanie konstruktywnych dzieła wychowawczych i profilaktycznych w środowiskach szkolnych. Trudny uczeń czy wymagający?

Prelegentem był pan dr hab. Jacek Kurzępa, wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wielkopolskim , autor książek socjologicznych dotyczących współczesnej młodzieży. Najbardziej znane to „Młodzież pogranicza – świnki”, „Zagrożona niewinność” oraz obecnie wydana „Młodzi, piękne i niedrodzy… Młodzież w objęciach seksbiznesu”. Autor programu „Falochron”, jeden z założycieli Stowarzyszenia Misja Dworcowa we Wrocławiu, współtwórca „Matecznika” we Wrocławiu, współpracownik Wspólnoty św. Tomasza i „Przystanku Jezus”.

Falochron dla Śląska 2014-2015 – Spotkanie 3 - Sfera II, Moduł II 17.11.2014r.

Cykl spotkań: „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015”. Moduł szkoleniowy, pt.: „Relacje z rodzicami i innymi znaczącymi osobami. Budowanie indywidualnego kapitału – system wartości i postaw”. Tematyka modułu: „Ja w kontakcie z nastolatkiem oraz Jak rozmawiać”.

Wystawa „Kosz owoców” – konkurs dla dzieci i rodziców 17-27.11.2014r.

W Bibliotece Pedagogicznej odbyła się pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i rodziców „Kosz owoców” zorganizowana przez Niepubliczne Przedszkole Wesołe Przedszkolaki.

Falochron dla Śląska 2014-2015 – Spotkanie 2 - Sfera II, Moduł I 13.11.2014r.

W Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie z cyklu „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015” Tym razem nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy zapoznawali się z zagadnieniem: „Relacje z rodzicami
i innymi znaczącymi osobami. Budowanie indywidualnego kapitału – system wartości i postaw”. Tematyka szczegółowa dotyczyła więzi jako wartości oraz percepcji świata w perspektywie nastolatków i dorosłych, budowania systemu wartości oraz relacji z dorosłymi.

Warsztaty ROM-E „Metis” Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w przedszkolu 06.11.2014r.

Warsztaty prowadzone przez konsultanta ROM-E „Metis” dotyczyły praktycznego poznania oraz zastosowania zabaw w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Falochron dla Śląska 2014-2015 – Spotkanie 1 - Sfera I 04.11.2014r.

W Bibliotece Pedagogicznej rozpoczęto cykl spotkań skierowanych dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów: „Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniem ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska 2014-2015” Pierwsze spotkanie „Diagnoza środowiska szkolnego” odnosiło się do analizy specyfiki środowiska szkolnego pod kątem zagrożeń, diagnozy niebezpieczeństw w środowisku szkolnym.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” W RAMACH PAŹDZIERNIKOWEGO FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH. 25.10.2014r.

W dniu 25.10.2014r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Październikowy Festiwal Bibliotek Szkolnych" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach- Filia w Jaworznie.

Celem konkursu było: kształtowanie wrażliwości na piękno mowy polskiej, popularyzacja literatury pięknej, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie twórczych talentów dzieci
i młodzieży.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy byli oceniani w 4 kategoriach wiekowych: kl. I-III szk. podst., kl. IV-VI szk. podst., gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestników oceniały dwa odrębne zespoły jury powołane przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się na jaworznickim Rynku podczas finału Festiwalu, a uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W kategoriach: szkoły podstawowe I-III oraz szkoły podstawowe IV-VI uczestniczyło 38 uczniów, reprezentujących 8 szkół podstawowych
z Jaworzna (SP 1, SP 5, SP 9, SP 10, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19).

Decyzją jury w składzie: mgr Teresa Mulka-Łuszcz (nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie) (przewodnicząca jury), mgr Sławomira Szewczyk (nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Jaworznie), mgr Marta Fidyk (kierownik PBW – Filia w Jaworznie) przyznano następujące nagrody:

w kategorii klas I-III:

I Miejsce: Zofia Zarzeczny (SP 19), Jakub Gut (SP 9).
II Miejsce: Kacper Kasprzyk (SP 1).
III Miejsce: nie przyznano nagrody.
Wyróżnienia: Konrad Czerw (SP 1), Oskar Wrona (SP 1), Stanisław Tomaszczyk (SP 1), Justyna Lach (SP 9), Igor Kasperczyk (SP 7),
Sara Jóźwik (SP 10).

w kategorii klas IV-VI:

I Miejsce: Jakub Jurkiewicz (SP 9).
II Miejsce: Aleksandra Moskal (SP 9), Daniel Dudziak (SP 9).
III Miejsce: nie przyznano nagrody.

Wyróżnienia: Kacper jakubowski (SP 9), Norbert Szczerba (SP 9), Aleksandra Olejniczak (SP 9), Adrianna Nowak (SP 19)

W kategoriach: gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne uczestniczyło 30 uczniów, reprezentujących 13 szkół z Jaworzna (G 1, G 2, G 3, G 4,
G 5, G 7,G 11, I LO, II LO, III LO, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 5).

Decyzją jury w składzie: mgr Renata Marcinkowska (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie) (przewodnicząca jury), mgr Dagmara Witek (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie), mgr Barbara Kucharska (nauczyciel bibliotekarz PBW – Filia w Jaworznie) przyznano następujące nagrody:

w kategorii gimnazja:

I Miejsce: Magdalena Mida (G 1).
II Miejsce: Julia Sergiel (G 4)
III Miejsce: Aleksandra Rejdych (G 4), Julia Ochmańska (G 4).
Wyróżnienie: Julia Rogula (G 4)

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I Miejsce: Anna Banasik (III LO)
II Miejsce: Adrianna Kurnik (III LO)
III Miejsce: Kinga Czesak (I LO)
Wyróżnienie: Agnieszka Kisała (III LO)

Wszystkim uczestnikom Konkursu Pięknego Czytania serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy nagród ufundowanych przez Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Księdza Stanisława Janickiego – proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Księgarnię Dom Książki w Jaworznie oraz Panią Halinę Orzechowską z Księgarni Pedagogicznej NOWELA w Jaworznie.

Wystawa prac plastycznych przedszkolaków „Mój wymarzony zawód” 24.10.2014r.

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, w dowolnej technice: płaskiej oraz przestrzennej. Celem konkursu było kształtowanie wśród najmłodszych zainteresowania własną przyszłością, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Niezależne jury oceniało prace pod względem pomysłowości w ujęciu tematu, walorów artystycznych, wykorzystania różnorodnych technik plastycznych. Koordynatorem konkursu była pani Elżbieta Orzechowska – Filipczyk Przewodnicząca JFDZ w Jaworznie.

Laureaci:
I miejsce: „Baletnica” – Nadia Pietrowska, lat 5, Przedszkole Miejskie nr 12,
II miejsce: „Będę Policjantem” – Patryk Chudoba, lat 6, Przedszkole Miejskie nr 22,
III miejsce: „Fryzjer” – Magdalena Miazio, lat 6, Przedszkole Miejskie nr 2,
Wyróżnienie (ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Jaworznie): „Listonosz” – Dominik Hacieja, lat 6, Przedszkole Miejskie nr 14.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta w Jaworznie
Wystawę można było oglądać w dniach 23 października -14 listopada 2014 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej.

Warsztaty ROM-E „Metis”: Dziecko z ADHD w szkole. 23.10.2014r.

Na kolejnych warsztatach prowadzonych przez konsultantów ROM-E „Metis”, kursanci zapoznawali się z problemem coraz bardziej powszechnym, jakim jest dziecko z ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa stanowi przyczynę poważnych problemów wychowawczych
i edukacyjnych.

„FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PRACY Z DZIECKIEM NIEPELNOSPRAWNYM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” 21.10.2014r.

Dnia 21.10.2014r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się „Forum wymiany doświadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym”. Forum miało na celu promowanie dobrych praktyk w pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym w jaworznickich placówkach.

Organizatorami oraz prelegentami byli przedstawiciele placówek opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
z terenu Jaworzna.: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaworznie, Przedszkole Miejskie nr 24
z Oddziałami Specjalnymi w Jaworznie, Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
w Jaworznie, Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Jaworznie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Jaworznie

Zaprezentowano następujące wykłady:

1.„Dziecko w równowadze” - mgr Ewa Duszyk z Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Specjalnymi,
2.„Usprawnianie ruchowe dziecka według koncepcji NDT-Bobath” - mgr Marta Ptak, mgr Andrzej Mól z Ośrodka Wczesnej Interwencji,
3.„Dziecko z autyzmem” - mgr Krystyna Pacyniak, mgr Dominika Pawlik z Przedszkola Miejskiego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi,
4.„Tyflopedagogika bliżej praktyki – praca z małym dzieckiem” - mgr Wioleta Kotrys z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
5.„Holistyczna koncepcja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną” -mgr Bożena Grudnik – Opitek z Niepublicznego Przedszkola Dla Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do pobrania tematycznych zestawień bibliograficznych przygotowanych przez nauczycieli-bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Jaworznie:

Dziecko autystyczne
Dziecko z zespołem Aspergera
Dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Dziecko słabowidzące i niedowidzące
Integracja sensoryczna


WARSZTATY ROM-E"METIS" STRES W PRACY NAUCZYCIELA 07.10.2014r.

Na pierwszych w nowym roku szkolnym warsztatach prowadzonych przez koordynatora ROM-E "Metis" kursanci zapoznali się z tematem stresu w pracy nauczyciela, jakie są jego przyczyny i skutki rzutujące na wykonywanie obowiązków. Poruszane były zagadnienia reakcji fizjologicznych i psychicznych oraz możliwości zapobiegania i walki z tym negatywnym zjawiskiem.


Archiwum :
09.2014 - 01.2014
/ Pobierz zestawienie - PDF /
2013 - 2009
/ Pobierz zestawienie - PDF /

 

PBW Katowice  IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 12.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 17.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także