PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Bibliografie

Alkoholowy zespół płodowy
Animacja społeczno - kulturalna
Autokreacja ucznia i nauczyciela
Autoprezentacja
Bezpieczeństwo dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Bolesław Prus
Cała Polska Czyta Dzieciom
Całościowe zaburzenia rozwoju
Czas wolny w rodzinie
Czesław Miłosz
Cyberpornografia
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Diagnoza i profilaktyka zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym
Dopalacze
Doradztwo
Duszpasterstwo więzienne. Rola kościoła i religii w resocjalizacji
Dziadkowie i wnuki – relacje międzypokoleniowe
Dziecko autystyczne
Dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Dziecko słabowidzące i niedowidzące
Dziecko zaniedbane
Dziecko z cukrzycą
Dziecko z chorobą nowotworową
Dziecko z zespołem Aspergera
Ewa Szelburg-Zarembina - życie i twórczość
Gustaw Herling-Grudziński. Życie i twórczość
Harry Potter
Hejtowanie - mowa nienawiści
Herbert Marshall McLuhan (1911-1980). Determinizm technologiczny
Integracja sensoryczna
Inteligencja emocjonalna
 Jakość małżeństwa
 Jakość życia seniorów
Janusz Korczak (1878-1942)
Julian Tuwim. Materiały repertuarowe dla szkół (wybór)
Kardynał August Hlond
Kodowanie i programowanie
Komunikacja alternatywna. Komunikowanie się osób niepełnosprawnych
Komunikacja alternatywna osób niepełnosprawnych słuchowo
Komunikacja alternatywna osób niepełnosprawnych wzrokowo
Koncepcja pedagogiki wczesnoszkolnej wg R. Więckowskiego
Koncepcja wychowania muzycznego wg Zoltana Kodaly'a
Konflikty w małżeństwie
Konsumpcjonizm
Ksztalcenie międzykulturowe we współczesnej szkole
Lateralizacja
Nauczanie Jana Pawła II
Niepodległa. scenariusze apeli szkolnych i uroczystości z okazji święta niepodległości
Ocenianie w szkole - jak wprowadzać zmiany
Okres prenatalny i postnatalny (noworodkowy)
Otyłość u dzieci i młodzieży
Pielęgniarki, opieka pielęgniarska, służba zdrowia
Polityka równości płci w Polsce i Unii Europejskiej
 Probacja
 Przyjaźń w relacjach międzyludzkich
 Reforma systemy emerytalnego
Readaptacja społeczna skazanych
Rodzeństwo
 Samotni ojcowie
 Samotność seniorów
Seksualność osób niepełnosprawnych
Stanisław Wyspiański
Stefan Żeromski (1864-1925) Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 Tożsamość zawodowa nauczycieli
 Trening zastępowania agresji
 Uchodźcy
 Wizerunek ludzkiego ciała we współczesnym świecie
 Wolontariat
 Wpływ migracji zarobkowych na jakość życia rodzinnego
Wsparcie społeczne
Zestawienie multimediów w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
Z dziejów harcerstwa polskiego

 

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 18.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także