PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Prenumerowane czasopisma

1 Alkoholizm i Narkomania. Od 2007
2 Aura. Ochrona środowiska. Od 1991
3 Bibliografia Zawartości Czasopism. (Od 2005 wyłącznie w wersji elektronicznej)

1965-2004
4 Biblioteka Centrum Informacji do Biblioteka w Szkole. 2008
5 Biblioteka w Szkole. Od 1991
6 Bibliotekarz. Od 1973
7 Biologia w Szkole. 1965-2004
8 Biologia z Przyrodą w Szkole. Od 2005
9 Biuletyn Pedagogiczny. 1981-1990
10 Biznes – Szkoła. 2008
11 Charaktery 2005
12 Chemia w Szkole. Od 1965
13 Chowanna. Od 1965
14 Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1965-1996
15 Częstochowski Biuletyn Oświatowy. Od 2002
16 Dialogi Biblioteczne. 2008

17 Drama. 1993
18 Dyrektor Szkoły. Od 1994
19 Dziennik Urzędowy MEN. 1990
20 Edukacja. Studia. Badania. Innowacje. (1982 - jako Badania Oświatowe)

Od 1984
21 Edukacja Dorosłych (Ustawiczna). 1996-1998
22 Edukacja Dorosłych. Od 2000
23 Edukacja i Dialog. 1991-2002, 2009
24 Edukacja Medialna. 1996-2003
25 Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 1999
26 Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. 2002-2007
27 Egzaminy Naszych Uczniów. 2009
28 Egzaminy w Naszych Szkołach. 2009
29 Fizyka w Szkole. Od 1965
30 Gazeta Szkolna. 2006
31 Geografia w Szkole. Od 1965
32 Głos Nauczycielski. 2003
33 Guliwer. Od 1995
34 Język Polski. 1960-1996
35 Język Polski w Gimnazjum. Od 1999/2000
36 Język Polski w Liceum. Od 2001/2002
37 Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. 1983/84-1998/99
38 Język Polski w Szkole IV-VI. Od 1999/2000
39 Język Polski w Szkole Średniej. 1986/87-2000/01
40 Język Rosyjski. 1966-1990
41 Języki Obce w Szkole. Od 1967
42 Komputer w Szkole. 1991-1996
43 Kultura Fizyczna. 1982-1985, 1995-1997
44 Kultura i Edukacja. Od 1995
45 Kwartalnik Pedagogiczny. 1965-1997
46 Lider. Promocja zdrowia. Kultura zdrowotna i fizyczna. Od 1991
47 Literatura. 1983-1992
48 Logopedia. Od 1993
49 Magazyn Szkolny. Od 2004/05
50 Małżeństwo i Rodzina. 2002-2005
51 Matematyka. Od 1965
52 Moje Egzaminy. 2009
53 Mówią Wieki. 1967-2002
54 Nauczania Początkowe. - Kształcenie zintegrowane. Od 1979/80
55 Nauczyciel i Szkoła. 1997-2000
56 Nauczyciel i Wychowanie. 1965-1989
57 Niebieska Linia. Od 2002
58 Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2009
59 Niezbędnik Dyrektora dodatek do Dyrektor Szkoły. 2005
60 Nowa Polszczyzna. Od 2001
61 Nowa Szkoła. Od 1960
62 Nowe Książki. 1981-1999
63 Nurt. 1981-1989
64 Ojczyzna Polszczyzna. 1995-1997
65 Opieka. Wychowanie. Terapia. Od 1993
66 Oświata Dorosłych. 1965-1990
67 Oświata i Wychowanie. 1974-1989
68 Pamiętnik Literacki. 1977-2002
69 Plastyka i Wychowanie. 1991-2000
70 Plastyka w Szkole. 1978-1990
71 Polityka Społeczna. Od 1995
72 Polonistyka. Od 1958
73 Poradnik Bibliotekarza. Od 1973
74 Poradnik Językowy. 1958-1985
75 Praca Socjalna. Od 2005
76 Problemy. 1965-1992
77 Problemy Alkoholizmu. Od 1995
78 Problemy Narkomanii. Od 2001
79 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. Od 1967
80 Problemy Oświaty na Wsi. 1982-1989
81 Problemy Rodziny. 1972-2001
82 Przegląd Historyczno-Oświatowy. 1965-1997
83 Przegląd Humanistyczny. 1971-1997
84 Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. 1974-1990
85 Przegląd Psychologiczny. 1975-1983, 1995-1997
86 Przewodnik Bibliograficzny. Od 1966
87 Przyroda Górnego Śląska. 1995-2004
88 Przyroda Polska. 1967-1993, 1995-1996
89 Przysposobienie Obronne w Szkole. 1977-1997
90 Psychologia w Szkole. 2007
91 Psychologia Wychowawcza. 1965-2000
92 Remedium. Od 1995
93 Rodzina i Szkoła. 1965-1989
94 Ruch Literacki. 1973-1997
95 Ruch Pedagogiczny. 1965-1991
96 Serwis informacyjny Narkomania. Od 1998
97 Społeczeństwo Otwarte. 1990-1998
98 Sprawy Międzynarodowe. Od 1995
99 Studia Socjologiczne. 1995-1996
100 Szkoła Specjalna. Od 1967
101 Szkoła Zawodowa. 1972-2000
102 Świetlica w Szkole. 2009
103 Warsztaty Polonistyczne. 1995-2001
104 Wiadomości Historyczne. Od 1959
105 Wychowanie. Ideologia. Światopogląd. Polityka. 1965-1973
106 Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. 1965-1988
107 Wychowanie Fizyczne i Sport. 1961, 1977-1997
108 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1989-1990, od 1994
109 Wychowanie Muzyczne w Szkole. Od 1967
110 Wychowanie Na Co Dzień. Od 1996
111 Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. Od 2002
112 Wychowanie Techniczne w Szkole. 1965-2001
113 Wychowanie w Przedszkolu. Od 1965
114 Wychowawca. Od 1995
115 Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1977-1989
116 Zbiorcza Szkoła Gminna. 1977-1982
117 Życie Szkoły. Od 1956

REGIONALNE
118 Format Od 2008
119 Jaworznicki Sokół Od 2003
120 Margines Od 2008
121 Nasze Vademecum 2004-2006
122 Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna. Od 1999

 

PBW Katowice  IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 18.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także