PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie, działając nieprzerwanie od 1957 r. wpisała się na stałe w krajobraz edukacyjny miasta. Rodowód naszej placówki wywodzi się z działalności jednej z największych i najstarszych w kraju bibliotek pedagogicznych- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.
Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Jaworznie , powołana dla realizacji potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i samokształcenia, rozpoczęła swoją działalność jako jedna z najpóźniej powołanych w województwie krakowskim tego typu placówek. Od początku istnienia bibliotece towarzyszyły trudności lokalowe. Pierwszą siedzibę Biblioteka Pedagogiczna znalazła w lokalu ZNP, mieszczącym się w SP nr 1 przy ul. Matejki 15. Prowadzenie biblioteki powierzono pani Janinie Gracz, nauczycielce z SP nr 6, a po roku pracę przejął wieloletni kierownik SP nr 5, emerytowany nauczyciel Ignacy Szufa, który sprawował funkcję kierownika Biblioteki Pedagogicznej do 1964 r. Początkowe lata istnienia placówki to pionierski okres zakładania podwalin biblioteki, lata zmagań z problemami lokalowymi. Brak samodzielnego pomieszczenia
i elementarnego choćby wyposażenia w meble biblioteczne nie tylko uniemożliwiał normalną pracę z czytelnikiem, ale i nie pozwalał na właściwe rozmieszczenie książek i zabezpieczenie księgozbioru. Pierwszą partię książek biblioteka otrzymała od PBW w Krakowie, a zasób księgozbioru powiększał się głównie dzięki zakupom realizowanym przez bibliotekę macierzystą, w drodze zakupu centralnego (przez Ministerstwo Oświaty) oraz dzięki licznym darom od instytucji i czytelników. W 1959 r.Biblioteka Pedagogiczna stała się jedną z licznych placówek oświatowych finansowanych z budżetu miasta, pozostając pod nadzorem merytorycznym PBW w Krakowie. Zmianie uległa też jej nazwa na: Pedagogiczna Biblioteka Miejska.

W 1964 r., po objęciu kierownictwa biblioteki przez panią Janinę Bajtel, biblioteka wkroczyła w fazę formowania zrębów specjalistycznej biblioteki fachowej dla nauczycieli. W tym okresie zaczęto także tworzyć pierwsze katalogi dla gromadzonych zbiorów. Na skutek licznych interwencji kierownika u władz oświatowych, w 1969 r. przydzielono bibliotece 3 izbowe pomieszczenie (58 m 2) w budynku po Prezydium MRN przy ul. Mickiewicza 2 oraz uzupełniono jej wyposażenie : zakupiono regały, szafy biblioteczne, stoliki, krzesła W pierwszych latach działalności biblioteki liczba czytelników wzrastała powoli: w 1958 r. zarejestrowanych było 85 czytelników, w 1964 r. – 271 osób.

W 1970 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika biblioteki, po przejściu na emeryturę pani J.Bajtel zatrudniono mgr Urszulę Szuter. Ten najkrótszy w dziejach Biblioteki Pedagogicznej okres pobytu w przydzielonym lokalu (1969-1972) obfitował w dramatyczne wydarzenia: dwukrotne zalanie zbiorów przez wodę przeciekającą przez dach czy też odebranie jednego pomieszczenia na potrzeby nowego użytkownika budynku MDK-u, co spowodowało likwidację czytelni. Pełne determinacji działania kierownika zmierzające do znalezienia dla biblioteki lokalu godnego jej funkcji zostały uwieńczone sukcesem: placówce przyznano lokal w budynku SP nr 5 (99 m2 na parterze szkoły), który służył bibliotece przez następne 17 lat .
Kolejny etap w dziejach Biblioteki Pedagogicznej (1973-1990) to czas wielkich przemian w funkcjonowaniu placówki. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego okresu było przejście biblioteki spod kurateli PBW w Krakowie pod opiekę merytoryczną PBW w Katowicach
i włączenie jaworznickiej placówki w zmodyfikowaną strukturę sieci bibliotek pedagogicznych województwa katowickiego (1975 r.) Zmianie uległa też nazwa instytucji, która od tej pory brzmi :Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach-Filia w Jaworznie. W bibliotece nastąpiła ponadto kolejna zmiana na stanowisku kierownika- powierzono je pani mgr Marii Życińskiej, która piastowała tę funkcję przez 23 lata (1973-1996). W pierwszych latach kierowania biblioteką pani.Maria zmagała się z problemami kadrowymi, wynikającymi z dużej fluktuacji personelu.

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 12.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 17.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także