PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

O bibliotece

Po burzliwym okresie (1973-1985), kiedy to przez bibliotekę przewinęło się 10 bibliotekarzy nastąpiła względna stabilizacja kadr, a przyznanie bibliotece trzech pełnych etatów i dodatkowych godzin dydaktycznych spowodowało ożywienie działalności filii. Zespół nauczycieli-bibliotekarzy (mgr M.Życińska, mgr A.Kilian, mgr M.Fidyk), skompletowany w połowie lat 80-tych , dzięki efektywnej współpracy doprowadził do przekształcenia dotychczasowej biblioteki -zbiornicy książek w bibliotekę-warsztat pracy nauczyciela, placówkę odgrywającą dużą rolę
w procesie dokształcania kadr pedagogicznych Jaworzna. Ta zmiana wizerunku biblioteki nastąpiła na skutek systematycznej modernizacji warsztatu informacyjno-bibliograficznego: wykonano benedyktyńską pracę aktualizując i uzupełniając zasób katalogów, poszerzono warsztat informacyjny o kartotekę metodyczną tworzoną na bazie prenumerowanych czasopism fachowych. Działania te stanowiły podstawę do poszerzenia zakresu spełnianych dotychczas przez bibliotekę funkcji (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów) o działalność informacyjno-bibliograficzną. Równocześnie, stopniowo postępujące zagęszczenie przestrzeni użytkowej placówki, m.in. z powodu dynamicznie powiększającego się księgozbioru, który liczył 3382 wol. w 1973 r. i aż 28776 wol. w 1989 r. , jak również wzrostu liczby czytelników : z 387 osób w 1973 r. do 817 w 1989 r. , spowodowało drastyczne pogorszenie się warunków pracy bibliotekarzy oraz dyskomfort odczuwany przez korzystających z usług biblioteki czytelników .

Plany rozbudowy SP nr 5 i konieczność odzyskania na potrzeby szkoły pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę pedagogiczną przyspieszyły decyzję władz (1991 r.) o umieszczeniu zbiorów biblioteki ponownie w centrum miasta przy ul. Mickiewicza 4. Na siedzibę filii wyznaczono część parteru budynku - sale o łącznej pow.150 m2, pełniące dotychczas rolę magazynu, wymagające gruntownego remontu i modernizacji. Dzięki prawie 50% zwiększeniu powierzchni użytkowej można było rozładować dotychczasową ciasnotę i funkcjonalnie rozmieścić zbiory , a nawet wygospodarować kącik czytelniczy dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki na miejscu. Poprawa warunków lokalowych miała jednak krótkotrwały charakter bowiem już po 5 latach okazało się, że zaczyna brakować miejsca dla książek i czytelników. W 1999 r. Biblioteka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W wyniku powołania w Jaworznie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla woj. śląskiego budynek przy ul. Mickiewicza 4 zajmowany przez różne instytucje oświatowe został przekazany przez Śląskie Kuratorium Oświaty w trwały zarząd OKE,
a lokatorzy budynku, w tym i nasza biblioteka otrzymali wypowiedzenia umowy najmu zajmowanych dotychczas pomieszczeń. Znalezienie nowej siedziby dla biblioteki w stosunkowo krótkim terminie (3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy) okazało się nie lada wyzwaniem. Dzięki zabiegom nowego kierownika – mgr Marty Fidyk uzyskano czasowe przedłużenie umowy najmu, do czerwca 2000 r. Rozmowy prowadzone
z lokalnymi władzami oświatowymi w sprawie przydzielenia bibliotece pomieszczeń w innym obiekcie oświatowym zakończyły się fiaskiem
z powodu przeludnienia szkół i wdrażania reformy szkolnej. Biblioteka stanęła w obliczu likwidacji lub w najlepszym wypadku przeniesienia jej zbiorów do innego miasta i scalenia z inną filią z obszaru województwa śląskiego. Do pozytywnego rozwiązania tej patowej sytuacji bardzo przyczynili się młodzi czytelnicy-studenci i licealiści organizując, z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści akcję poparcia dla biblioteki. W ciągu dwóch zaledwie dni zebrali oni ponad 500 podpisów pod petycją do władz miasta w obronie biblioteki. Dzięki tej inicjatywie, nagłośnionej w mediach, zarząd miasta, doceniając znaczenie biblioteki pedagogicznej, postanowił wygospodarować w zasobach gminy pomieszczenia dla placówki. Do dyspozycji biblioteki oddano pomieszczenia na parterze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Azot 16.

  IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 12.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 17.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także