PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

O bibliotece

Dekada 1991-2001 to krótki, ale niezwykle burzliwy okres w historii naszej biblioteki: okoliczności zewnętrzne-przemiany polityczne, gospodarcze, ustrojowe i ekonomiczne wywarły destabilizujący wpływ na funkcjonowanie biblioteki. W konsekwencji wprowadzenia trójstopniowego podziału administracyjnego terytorium kraju zmieniła się sytuacja formalno-prawna bibliotek pedagogicznych -od 1991 r. jaworznicka biblioteka pedagogiczna znalazła się na obszarze województwa śląskiego. Dokonano także zmian kompetencyjnych: organem prowadzącym, a zarazem finansującym biblioteki resortu oświaty stał się samorząd województwa, a nadzór merytoryczny pozostawiono w gestii Kuratorium Oświaty. Biblioteka starała się odnaleźć w tej nowej dla siebie sytuacji, pokonując bariery finansowe, organizacyjne i kadrowe. Równocześnie okres ten wyróżnił się nienotowanym dotychczas wzrostem zainteresowania biblioteką pedagogiczną ze strony szerokiego grona osób podnoszących swe kwalifikacje. W 1998 r. zarejestrowano rekordową liczbę 1372 czytelników – to niewątpliwie efekt nadania bibliotece publicznego charakteru i otwarcia się dla wszystkich zainteresowanych kształceniem się, w tym głównie studentów, którzy stanowili najliczniejszą (ponad 60% spośród wszystkich zarejestrowanych czytelników) i najaktywniejszą grupę czytelników.

W 2001 r. Biblioteka Pedagogiczna znalazła swoje miejsce na peryferiach miasta w budynku Przedszkola Miejskiego nr 15. Niestety, lokalizacja ta okazała się bardzo niefortunna ze względu na niedogodny dla czytelników dojazd do biblioteki. Dodatkowo, planowana adaptacja pomieszczeń przedszkolnych do potrzeb placówki nie została w pełni zrealizowana. W efekcie przeprowadzonych prac remontowych powstała biblioteka co prawda dość przestronna (prawie 300m²), ale niezbyt funkcjonalna i mało nowoczesna. Lokal przy ulicy Azot stał się siedzibą Biblioteki Pedagogicznej na całe 7 lat. W tym czasie Filia znacznie powiększyła swoje zbiory, dlatego przeprowadzka do większego lokalu wydawała się nieunikniona.

Kiedy w 2003 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie „Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z uwzględnieniem możliwości funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Jaworznie” stało się jasne, że zmiana lokalizacji Biblioteki Pedagogicznej jest wielką szansą tej placówki na jej dalszy rozwój.
Okres budowy nowego gmachu MBP w latach 2005-2007, to czas niepewności o dalsze losy filii PBW, a nawet zwątpienia w powodzenie inwestycji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ze strony prezydenta miasta Pana Pawła Silberta oraz dyrektora MBP w Jaworznie Pana Jacka Maro idea lokalizacji obu bibliotek w jednym budynku zakończyła się sukcesem . W połowie 2007 roku Biblioteka Pedagogiczna rozpoczęła przygotowania do kolejnej przeprowadzki. Po pięćdziesięciu latach od założenia biblioteki historia tej placówki zatoczyła koło: znów, jak to było na początku jej istnienia, po wielu przeprowadzkach powróciła ona do centrum miasta.

Obecnie, tj. od października 2007 r. jaworznicka filia PBW zajmuje lokal o powierzchni 600 m2 na II piętrze budynku centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej, obiektu zaprojektowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami IFLA-UNESCO., uznanego za jedną z najnowocześniejszych
i najpiękniejszych bibliotek w regionie. Opinia ta znalazła wyraz w przyznaniu bibliotece w 2008 r. I miejsca w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną na terenie województwa śląskiego.

Rok 2007 jest datą przełomową w historii Biblioteki. To właśnie w tym roku ta zasłużona dla miasta placówka obchodziła 50-lecie istnienia. Możliwość funkcjonowania biblioteki w nowoczesnym, pięknym i doskonale wyposażonym budynku to godne dla placówki wejście w XXI wiek oraz nadzieja na dalszy rozwój.

Obecnie, poza tradycyjną działalnością biblioteczną, Filia PBW podejmuje działania mające na celu poprawę wizerunku placówki w środowisku, rozszerzenie zasięgu oddziaływania biblioteki oraz wzmocnienie jej miejsca w życiu lokalnej społeczności. Czyni to m.in. poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem kulturalno-oświatowym miasta, organizację spotkań, konkursów, wystaw oraz innych form aktywizacji intelektualnej i kulturalnej mieszkańców Jaworzna.
Niewątpliwie słabą stroną placówki są opóźnienia w zakresie komputeryzacji oraz dotychczasowy brak dostępu użytkowników do zasobów bibliotecznych poprzez Internet. Rozpoczęty w 2008 r. proces komputeryzacji filii, a także pełniejsze wykorzystanie możliwości Internetu jako źródła informacji, a zarazem środka promocji naszej placówki , to zatem zadania priorytetowe na najbliższe lata działalności Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.

  IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 12.00 - 19.00
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 17.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także