Za nami pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie członków Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jaworznie, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne oraz przedstawiono harmonogram spotkań na najbliższy rok.

 

10 października b.r. gościem specjalnym w bibliotece była Pani Agnieszka Adamin – pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która zapoznała seniorów z historią, rolą oraz zadaniami Komisji. W dalszej części spotkania Pani Agnieszka, której pasją pozazawodową jest kultura Japonii, opowiedziała o swoich zainteresowaniach językiem oraz sztuką Japonii, a także przeprowadziła z emerytowanymi nauczycielami pierwszą lekcję języka japońskiego! Ilustracją do prelekcji była przygotowana przez naszego gościa prezentacja fotografii z prywatnego archiwum oraz wystawka książek o Japonii ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie. Na prośbę uczestników, których bardzo zainteresowała tematyka spotkania, na kolejnych zajęciach Pani Agnieszka opowie o swoich podróżach do "Kraju kwitnącej wiśni".

Serdecznie dziękujemy jaworznickim seniorom oraz Pani Agnieszce Adamin za udział w spotkaniu.