PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH
FILIA W JAWORZNIE


Aktualności PBW Jaworzno Aktualności PBW Jaworzno

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie. 02 - 05.09.2016

Nauczyciele bibliotekarze jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, w tym roku czytając „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

W imprezie czytelniczej, która odbyła się 5 września w czytelni Biblioteki Pedagogicznej wzięli udział uczniowie klas II–IV oraz nauczyciele bibliotekarze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, a także uczestnicy szkolenia organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Łącznie w Narodowym Czytaniu „Quo vadis” w bibliotece wzięło udział ponad 70 osób.

Podczas spotkania bibliotekarze filii podzielili się z uczestnikami wiedzą na temat genezy powieści, głównych wątków oraz bohaterów „Quo vadis”, a także filmowych adaptacji książki. Następnie zaprezentowano fragmenty powieści zarejestrowane w formie audiobooka oraz analogiczny fragment ekranizacji telewizyjnej z 2001 r. w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Po projekcji uczniowie wymienili się między sobą opiniami na temat powieści oraz wersji filmowej utworu Henryka Sienkiewicza.

Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz powieści mógł opieczętować swoją książkę okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną edycję Narodowego Czytania, ufundowaną przez Kancelarię Prezydenta RP dla oficjalnych organizatorów akcji. Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali ponadto od Biblioteki karty z pamiątkowym stemplem, a także zakładki do książek zawierające najciekawsze cytaty z „Quo vadis”.

Akcję Narodowego Czytania przygotowano również dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
W imprezie, która odbyła się w siedzibie DPS uczestniczyło ponad 30 pensjonariuszy i ich opiekunów.

Dla zainteresowanych spuścizną literacką Henryka Sienkiewicza przygotowano wystawę dostępnych w bibliotece wydań „Quo vadis” oraz innych dzieł noblisty, a także opracowań krytyczno-literackich dotyczących życia i twórczości pisarza.

Opracowano quizy edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze znajomości lektury "Quo vadis" oraz biografii i twórczości literackiej Henryka Sienkiewicza, dostępne online za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie na platformach: Kahoot! i Quizizz.

Henryk Sienkiewicz -Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz
plik pdf z bazą pytań do quizu oraz odpowiedziami do ściągnięcia TUTAJ!

"Quo vadis" - Henryk Sienkiewicz -
Quiz na platformie Kahoot!
Quiz na platformie Quizizz
plik pdf z bazą pytań do quizu oraz odpowiedziami do ściągnięcia TUTAJ!

Łącznie w Narodowym Czytaniu „Quo vadis” w PBW w Katowicach – Filia Jaworzno wzięło udział ponad 100 osób. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w Narodowym Czytaniu.

4 września 2015 Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie.

Nauczyciele bibliotekarze jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie - w tym roku czytając „Lalkę” Bolesława Prusa.

4.09.2015r. - Impreza czytelnicza, w której wzięli udział uczniowie klasy III o profilu humanistycznym z I LO oraz uczniowie z klasy II o profilu dziennikarsko-filmowym z III LO w Jaworznie, a także – nauczyciele wiedzy o kulturze i poloniści.

Podczas spotkania, które przebiegało pod hasłem: „Powieść a adaptacja filmowa. Podobieństwa
i rozbieżności” bibliotekarze filii przeczytali fragmenty rozdziału „Lalki” pt. „Damy i kobiety”,
a następnie zaprezentowali analogiczny fragment ekranizacji powieści z 1968 r. w reżyserii Wojciecha Hasa oraz serialu telewizyjnego w reżyserii Ryszarda Bera z 1977 r. Po projekcji uczniowie wymienili się między sobą opiniami na temat wersji filmowych utworu B. Prusa, ocenili grę aktorską odtwórców głównych ról, a także porównali zgodność poszczególnych ekranizacji z oryginalną wersją literacką. Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz powieści mógł podczas czytania opieczętować swoją książkę okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną akcję Narodowego Czytania, którą Biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP jako oficjalny organizator akcji.



Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali od Biblioteki karty z pamiątkowym stemplem, a także zakładki do książek zawierające najciekawsze cytaty zaczerpnięte z „Lalki”.

Dla zainteresowanych twórczością literacką Bolesława Prusa przygotowano w bibliotece wystawę utworów pisarza oraz opracowań krytyczno-literackich dotyczących Prusa dostępnych w placówce.

Na potrzeby nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o kulturze opracowano zestawienie bibliograficzne „Bolesław Prus – życie i twórczość” – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze zawierające przeszło 100 pozycji bibliograficznych (wydawnictw zwartych i ciągłych) pochodzących ze zbiorów PBW – Filii w Jaworznie. Zestawienie zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie internetowej biblioteki, natomiast wydrukowane bibliografie przekazano do szkół uczestniczących w Narodowym Czytaniu.
Bolesław Prus (1847-1912) - bibliografia przedmiotowo-podmiotowa w wyborze.

Dla miłośników komputerowych quizów, szczególnie jako pomoc dydaktyczna dla polonistów oraz dla uczniów chcących sprawdzić swoją wiedzę, przygotowano na platformie KAHOOT! test ze znajomości treści „Lalki” Prusa dostępny online poprzez stronę internetową Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.

"Lalka" Bolesława Prusa - quiz dla szkół ponadgimnazjalnych
plik pdf z bazą pytań do quizu oraz odpowiedziami do ściągnięcia TUTAJ!

Łącznie w Narodowym Czytaniu „Lalki” w PBW w Katowicach – Filia Jaworzno wzięło udział ponad 50 osób.
Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w Narodowym Czytaniu.

5 - 6 września 2014 - Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie aktywnie włączyła się w akcję Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza podejmując różnorodne działania skierowane do mieszkańców Jaworzna.

1. 5.09.2014r. - prezentacja multimedialna „Dialogi miłosne w Trylogii” – przygotowana na podstawie ekranizacji cyklu powieści Henryka Sienkiewicza. Zaprezentowano najbardziej znane sceny filmowe z udziałem wybitnych polskich aktorów odtwarzających postaci: Basi, Oleńki, pana Wołodyjowskiego, czy Ketlinga. Prezentację obejrzało 15 osób – uczestniczki szkolenia dla osób bezrobotnych zorganizowanego przez jaworznicki Urząd Pracy. Prezentacja była dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Jaworznia w sobotę 6 września, w godzinach pracy filii.


2. 5.09.2014r. – impreza czytelnicza dla dzieci zorganizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie. W spotkaniu uczestniczyło 50 uczniów z klas 4-6 wraz z nauczycielami. Chętni uczniowie czytali fragmenty powieści „W pustyni i w puszczy”, po czym odpowiadali na pytania dotyczące twórczości patrona szkoły oraz przeczytanych fragmentów przygód Stasia i Nel. Na zakończenie imprezy przygotowane na planszach fragmenty lektury uczniowie przyklejali na szkolnych schodach.


3. 5 - 6.09.2014r. happening „Schody Literackie” – spacer po kondygnacjach budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie ozdobionych cytatami z Trylogii dla wszystkich odwiedzających bibliotekę.


4.Wystawka książek Henryka Sienkiewicza oraz opracowań dotyczących życia i twórczości pisarza dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej.

5.Wszyscy uczestnicy działań Biblioteki Pedagogicznej w ramach Narodowego Czytania otrzymali od organizatora upamiętniające tę akcję, pamiątkowe zakładki do książek z cytatami z Trylogii.


6.Przygotowano zestawienie bibliograficzne „Metody i formy popularyzowania pisarza – Henryka Sienkiewicza w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły”.

 PBW Katowice IBuk

O bibliotece Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach , Filia w Jaworznie, działająca jako element systemu oświaty, służy potrzebom edukacyjnym i informacyjnym kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób prowadzących działalność pedagogiczną.
więcej

Godziny otwarcia Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 09.00 - 18.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 09.00 - 18.00
I Sobota miesiąca* 09.00 - 14.00

więcej

Kontakt Kontakt Kontakt

 • Pedagogiczna Biblioteka
  Wojewódzka im. J. Lompy
  w Katowicach
  - Filia w Jaworznie
  Rynek Główny 17 ( II piętro )
  43-600 Jaworzno
 • Tel. (032) 616 - 26 - 95
 • E-mail:

Zobacz także