Tydzień Bibliotek 2022

Program obchodów XIX Tygodnia Bibliotek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Filii w Jaworznie:

 

 • Wystawa ciekawych książek ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Jaworznie w układzie wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
 • Spotkanie z seniorami – członkami Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jaworznie – prelekcja i prezentacja pt. "Jubileusz 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie (1957-2022) – zarys historii". (9.05.).
 • Zajęcia z biblioterapii dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Pod Kolegiatą "Prawdziwe wartości w życiu człowieka na podstawie bajki Drogocenna perła". (13.05.).
 • "Tworzenie bibliotecznych quizów na platformie Wordwall" - szkolenie on-line dla nauczycieli bibliotekarzy jaworznickich szkół prowadzone przez doradcę metodycznego ds. bibliotek szkolnych RODN "WOM" w Katowicach dr Annę Marcol (16.05.).
 • Zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Jaworznie.
 • Zakoduj Śląskie 57 - szyfrówka biblioteczna w języku polskim i ukraińskim.
 • Zakoduj Śląskie 58 – Turniej - Sławne zespoły muzyczne z województwa śląskiego – quiz na Wordwall.
 • Quizy o sławnych ludziach, pisarzach, pedagogach.
 • Film na YouTube i Facebooku o PBW w Katowicach Filii w Jaworznie.
 • Wszystkie materiały będą publikowane na blogu biblioteki oraz profilu na Facebooku i Instagramie.
 • Dodatkowo prowadzona jest równolegle kolekcja Tydzień Bibliotek 2022 na platformie Wakelet.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Tydzień Bibiotek 2022 - plakat

Festiwal edukacyjny "Nowe inspiracje" - "WOM" 2022 - edycja hybrydowa

Zapraszamy do udziału.

Tydzień czytania e-książek 2022 z IBUKIEM Librą

baner ibuk libra tydzień czytania ebookow 2022

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach uruchamia zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy.

zbiórka dla Ukrainy - plakat