PBW w Katowicach Filia w Jaworznie świadczy usługi w zakresie:

  • porad dla indywidualnych czytelników w zakresie korzystania z katalogów i kartotek,
  • prowadzenia zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej ( dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),
  • prowadzenia zajęć o charakterze biblioterapeutycznym (dla różnych kategorii użytkowników),
  • poradnictwa dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • organizacji różnorodnych imprez edukacyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi : szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw itp.,
  • telefonicznej prolongaty wypożyczonych książek,
  • sporządzania tematycznych zestawień bibliograficznych z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii i socjologii (na podstawie własnych zbiorów),
  • sporządzania wykazów nowości wydawniczych oraz dostępnych zbiorów audiowizualnych,
  • powielania materiałów bibliotecznych ze zbiorów biblioteki.