Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne oraz inne materiały obejmujące:

 • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli przedmiotów objętych programem nauczania,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy ,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury szkolne,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 • materiały dydaktyczne dotyczące : edukacji regionalnej, europejskiej, ekologicznej, zdrowotnej, czytelniczej i medialnej, wychowania komunikacyjnego,
 • scenariusze uroczystości szkolnych,
 • materiały dotyczące organizacji i zarządzania szkolnictwem oraz przemian w systemie oświaty,
 • materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • literaturę dotyczącą Unii Europejskiej.

Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne: multimedialne i audiowizualne (płyty CD-ROM, audio CD, kasety VHS).

Szczególnie polecamy filmy z serii Powszechna Wideoteka Edukacyjna - audycje edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanazjalnych, które można wykorzystać jako pomoc dydaktyczną podczas zajęć szkolnych. Oferowane filmy dotyczą różnorodnych zagadnień m.in.: edukacji kulturalnej, regionalnej, wychowania komunikacyjnego, bezpieczeństwa w sieci internetowej, zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań .Zbiory te można wypożyczać do domu.

W czytelni biblioteki dostępnych jest około 2 tysięcy woluminów czasopism archiwalnych (gromadzonych od 1958 roku) oraz bieżących, głównie pedagogicznych i metodycznych, psychologicznych, bibliotekarskich, społeczno-oświatowych oraz lokalnych.